Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Sidens værktøjer


Kan du få tilkendt førtidspension?

Ressourceforløb erstatter som udgangspunkt førtidspension for personer under 40 år. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension, men først efter et ressourceforløb.

Ressourceforløb erstatter førtidspension for personer under 40 år
Hvis du er under 40 år, kan du som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension. Du får i stedet en helhedsorienteret indsats i et eller flere ressourceforløb, som skal udvikle din arbejdsevne og hjælpe dig videre i livet.

Hvis det er åbenlyst, at du ikke kan komme til at arbejde igen, har kommunen fortsat mulighed for at tilkende dig førtidspension. Det gælder fx, hvis du er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle din arbejdsevne.

Førtidspension bliver fortsat tilkendt til personer over 40 år
Er du over 40 år, skal du som udgangspunkt deltage i et ressourceforløb, inden du kan få tilkendt førtidspension. Hvis det er helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle din arbejdsevne, kan du få tilkendt førtidspension, uden at du først skal igennem et ressourceforløb.

Får du tilkendt førtidspension, vil du komme til at modtage førtidspension efter de samme regler, som gælder i dag. Det er kun, hvis du flytter uden for EU/EØS, at reformen ændrer dine vilkår. Du skal i det tilfælde være opmærksom på, at du kun kan tage en del af din førtidspension med.

Ressourceforløb bliver tilrettelagt efter dine muligheder og behov
Et ressourceforløb indebærer, at du får et individuelt tilrettelagt forløb, som tager udgangspunkt i dine ressourcer og behov. Forløbet kan vare fra et til fem år ad gangen. Hvis det er nødvendigt med en mere langvarig indsats, kan du få flere forløb.

Målet med forløbet er at hjælpe dig videre i livet, så du på længere sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle din arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.

Du får én gennemgående sagsbehandler i kommunen, der får ansvaret for at koordinere indsatsen. I ressourceforløbet kan der fx være plads til at give dig ro i en periode til at følge et behandlingsforløb i psykiatrien, hvis det er det, du har behov for.

Her kan du kan læse mere om ressourceforløbet

Du fastholder din hidtidige ydelse i ressourceforløbet
Når du deltager i et ressourceforløb, modtager du den samme ydelse, som du modtog, inden du startede i forløbet. Hvis du fx modtog kontanthjælp inden ressourceforløbet, vil du fortsætte med at få en ydelse, der beløbsmæssigt svarer til det, du modtog i kontanthjælp. Ydelsen kan blive justeret undervejs. Fx hvis du under forløbet får et barn, så bliver din ydelse hævet, så den svarer til kontanthjælp på forsørgersats.

Uanset hvilken ydelse du modtog inden ressourceforløbet, er du altid sikret en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne. Det er cirka 10.300 kroner om måneden (60 procent af højeste dagpengesats). Dog gælder minimumssatsen ikke, hvis du er under 25 år og bor hjemme. Du er også altid sikret, at ydelsen ikke er afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Hvis du har børn, modtager du som minimum en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for forsørgere. Det er cirka 13.700 kroner om måneden (80 procent af højeste dagpegesats).


Læs mere

Kontaktinformation

Beskæftigelsesministeriet
|
Ved Stranden 8
|
1061 København K
|
Tlf.: 7220 5000
|
Fax: 3312 1378
|
E-mail:

Genveje