Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Et rehabiliteringsteam i alle kommuner skal samarbejde på tværs af de forskellige offentlige myndigheder og sikre en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte.

Alle kommuner får fra 1. januar 2013 et tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal behandle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Teamet skal sikre, at alle i ressourceforløb får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet.

Hvem er i teamet?
Rehabiliteringsteamet har tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder:

  • Beskæftigelsesområdet
  • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
  • Sundhedsområdet
  • Undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant).

Derudover sidder der en repræsentant fra regionen med i teamet – en såkaldt sundhedskoordinator – som fx kan være en socialmediciner.