Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i 2016 indgået to trepartsaftaler. Den første aftale var om arbejdsmarkedsintegration, og den anden var om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Tredje runde trepart handler om voksen- og efteruddannelse, og med kommissoriet lægger regeringen op til at styrke mulighederne for voksen- og efteruddannelse, så alle bliver bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked.