Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Tredje runde af trepart handler om voksen- og efteruddannelse og startede op i august 2017. Trepartsdrøftelserne tager afsæt i ekspertgruppens anbefalinger.

Kommissorium - styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (juni 2017)
I tredje fase af trepartsforhandlingerne lægger regeringen med kommissoriet op til at styrke mulighederne for voksen- og efteruddannelse, så alle bliver bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Regeringen ønsker sammen med arbejdsmarkedets parter at styrke voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Med afsæt i ekspertgruppens anbefalinger er målet at give virksomheder og medarbejdere adgang til en stærk, målrettet og mere fleksibel voksen-, efter og videreuddannelsesindsats, som motiverer til opkvalificering og omstilling i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet.

Det er regeringens ønske, at der ved trepartsforhandlingerne fokuseres på de almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, der er målrettet kortuddannede, samt sammenhængen til de videregående voksen- og efteruddannelser.

Læs kommissoriet

Læs ekspertgruppens anbefalinger