Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

EU/EØS-borgere har ret til at arbejde i Danmark uden arbejdstilladelse.

Alle EU/EØS-borgere har ret til at arbejde i Danmark uden arbejdstilladelse. 
Borgere fra EU/EØS-lande skal søge om registreringsbevis hos statsforvaltningen senest tre måneder efter, at de er kommet til Danmark. EU/EØS-borgere, som rejser til Danmark for at søge job, skal kunne forsørge sig selv.

Læs mere om arbejdsophold for arbejdstagere med statsborgerskab inden for EU/EØS, Schweiz.

Tredjelandsstatsborgere skal have arbejdstilladelse
Tredjelandsstatsborgere, dvs. statsborgere uden for Norden, EU/EØS og Schweiz, skal have arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark.

Læs mere om arbejdsophold for tredjelandsstatsborgere. 

Læs mere

Hjemmesider

Nyidanmark.dk