Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Tredjelandsstatsborgere (statsborgere uden for Norden, EU/EØS og Schweiz), som ønsker at bo og arbejde i Danmark, skal have en gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for at behandle ansøgninger om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, herunder fast track- og greencardordningen samt studie-, au pair- og praktikophold.

Arbejde
Der findes en række særlige ordninger, der gør det lettere for højtkvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Det drejer sig blandt andet om:

Positivlisten
Udlændinge har særlig let adgang til Danmmark, hvis de arbejder inden for et erhverv, der er på positivlisten over, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Beløbsordningen
Udlændinge, der er tilbudt arbejde med en løn over et vist beløb, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked.

Fast track-ordningen
Ordningen giver bedre mulighed for, at virksomheder i Danmark hurtigere kan rekruttere højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet.

Greencardordningen
Opholdstilladelse efter greencardordningen giver mulighed for at søge job og arbejde i Danmark. Opholdstilladelse gives på baggrund af et pointsystem.

Start-up Denmark
En ordning, der gør det muligt for iværksættere at drive selvstændig virksomhed i Danmark.

Let adgang for forskere
Forskere fra udlandet har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. 

Etableringskort
Internationale dimittender, der afslutter en dansk kandidat eller ph.d.-grad, har mulighed for at få et etableringskort, som giver adgang til at arbejde i Danmark i to år samt mulighed for at starte egen virksomhed.

Læs mere om at arbejde i Danmark

 

Studie 
Udlændinge har mulighed for at få opholdstilladelse til at studere i Danmark. Det er muligt at søge om tilladelse til at studere ved videregående uddannelser, grund- og ungdomsuddannelser samt på folkehøjskoler.

Læs mere om udlændinges muligheder for at studere i Danmark

Au pair 
Som au pair bor man hos en værtsfamilie med børn under 18 år. Formålet er kulturel udveksling. Som modydelse deltager au pairen i de huslige pligter.

Læs mere om au pair-ordningen

Praktikanter 
Ordningen er henvendt til udlændinge, der skal arbejde i Danmark i en kortere periode som led i en uddannelse påbegyndt i hjemlandet.

Læs mere om praktikantophold

Working Holiday
Danmark har indgået Working Holiday-aftaler med syv lande, hvilket betyder, at unge fra aftalelandene kan søge om opholdstilladelse i op til et år i Danmark. Danske unge kan ligeledes søge ophold i landene indenfor aftalen.

Læs mere om Working Holiday

Arbejdsophold i Grønland og på Færøerne
Udlændingestyrelsen under Justitsministeriet har ansvaret for at behandle alle ansøgninger om opholdstilladelse i Grønland og på Færøerne, herunder opholdstilladelser på baggrund af beskæftigelse.

Læs mere om arbejdsophold i Grønland
Læs mere om arbejdsophold på Færøerne

Blanketter
Her kan udlændinge, der søger om ophold i Danmark, finde de relevante blanketter indenfor beskæftigelsesområdet:

Gebyr
Der skal normalt betales gebyr, når en udlænding ansøger om opholdstilladelse i Danmark inden for beskæftigelsesområdet. 

Læs mere om gebyr

Min side
Her kan udenlandske ansøgere og danske arbejdsgivere, værtsfamilier mfl. følge deres sag hos Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Gå til Min side