Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Når selvstændige eller ansatte bliver udstationeret i andre lande, skal de leve op til en række betingelser. Derudover har både danskere, der hyrer udenlandske virksomheder, og de udenlandske virksomheder selv pligt til at indberette en række oplysninger til RUT-registret.

Der er generelt to områder, man skal være opmærksom på, når man som udenlandsk virksomhed leverer tjenesteydelser i Danmark. For det første skal arbejdet udføres i overensstemmelse med de gældende regler på området - herunder krav om at anmelde oplysninger til RUT og overholdelse af de danske arbejdsmiljøregler. For det andet skal eventuelle udstationerede medarbejdere have ret til at bo og arbejde i Danmark.

Reglerne bygger på:

Udenlandske tjenesteydere skal registreres   
Alle udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, har pligt til at anmelde en række oplysninger til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder uanset, om der er tale om selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejdet alene, eller om en virksomhed, som udstationerer medarbejdere til at udføre arbejdet i Danmark.

Desuden har den, som arbejdet i Danmark udføres for (hvervgiveren), pligt til at sikre sig, at den udenlandske virksomhed har anmeldt oplysninger til RUT, hvis arbejdet falder inden for brancherne bygge og anlæg eller landbrug, skovbrug og gartneri.

Du kan læse mere om registret samt finde anmeldelsesblanket til registret på www.virk.dk.

Hvornår er der tale om en udstationering?
Der er tale om en udstationering, når:

  • Medarbejderen er fast beskæftiget i den virksomhed, der udstationerer. Det er ikke tilstrækkeligt, at den udstationerede medarbejder er løst tilknyttet den udstationerende virksomhed som vikar eller daglejer.

  • Medarbejderen har - inden han eller hun bliver udstationeret – opholdt sig lovligt i virksomhedslandet og har ret til at arbejde i det pågældende land.

  • Medarbejderen har lov til at bo og arbejde i Danmark. Det vil sige, at medarbejderen om nødvendigt skal have en gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

  • Medarbejderen har mulighed for at vende tilbage til hjem- eller virksomhedslandet, når arbejdet er udført, og har til hensigt at gøre det.

  • www.posting.dk kan du læse mere om regler og forhold, der er vigtige i forbindelse med udstationering til Danmark.