Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Forældre kan modtage barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, hvis de inden barslen har haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kort fortalt

Barselsdagpenge sikrer forældre økonomisk kompensation, når de udnytter retten til fravær i forbindelse med barsel. Men for at være berettiget til barselsdagpenge skal man inden sin barsel have haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Får man fuld løn i noget af barselsorloven, skal man først søge barselsdagpenge, når man ikke længere modtager løn fra sin arbejdsgiver.

Muligheden for at modtage barselsdagpenge følger som udgangspunkt retten til fravær de første 14 uger:

  • Som mor kan man holde graviditetsorlov i fire uger, før man forventer at føde, og man har mulighed for at modtage barselsdagpenge i de fire uger.
  • Som mor har man desuden pligt til fravær fra arbejdet de første to uger efter fødslen og ret til yderligere 12 ugers fravær. Det er muligt at modtage til barselsdagpenge i alle 14 uger efter fødslen.
  • Som far har man ret til forældreorlov i to uger efter fødslen, hvor man også har mulighed for at modtage barselsdagpenge.

Efter de første 14 uger har forældre ret til barselsdagpenge i tilsammen 32 uger, som de frit kan dele mellem sig. Faktisk har begge ret til 32 ugers forældreorlov, men har altså kun mulighed for at modtage barselsdagpenge i 32 uger tilsammen – og ikke i alle 64 uger.

 

Mere information

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler barselsdagpenge til forældre og som kan svare på spørgsmål om barselsdagpenge.

borger.dk kan du få et fuldt overblik over mulighederne for at modtage barselsdagpenge.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har desuden samlet information og relevante links om barselsdagpenge.