Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Boligstøtte er et tilskud til boligudgiften, som man kan søge om. Støtten beregnes ud fra boligudgiften, boligens størrelse samt husstandens indkomst og sammensætning.

Kort fortalt

Boligstøtte ydes som hjælp til betaling af boligudgiften. Der findes to former for boligstøtte:

  • Boligydelse, som folkepensionister og en gruppe førtidspensionister kan få udbetalt som hjælp til boligudgiften – uafhængig af boligtypen.

  • Boligsikring, som alle kan søge, hvis de i en lejebolig – det gælder dog ikke folkepensionister og en gruppe førtidspensionister som i stedet skal søge om boligydelse.

Beløbet på boligstøtten beregnes ud fra boligudgiftens størrelse, boligens størrelse samt husstandens indkomst og sammensætning. Det er desuden muligt at søge kommunen om lån til beboerindskud, hvis man flytter i almen bolig.

 

Mere information

Det er Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler boligstøtte – både boligydelse og boligsikring. Hvis du har konkrete spørgsmål om enten din boligydelse eller boligsikring, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside kan du læse mere om boligydelse, boligsikring og lån til beboerindskud.

borger.dk kan du også få et overblik over mulighederne for at modtage boligstøtte, og hvordan du søger om boligstøtte.