Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Hvis du opbruger din ret til dagpenge frem til udgangen af 1. halvår 2016, er du sikret ekstra forsørgelse og en ekstra, aktiv indsats, der skal hjælpe dig i arbejde.

Ledige, der opbruger deres ret til dagpenge eller særlig uddannelsesydelse i 2013 og frem til udgangen af 1. halvår 2016, er sikret ekstra forsørgelse – ud over perioden med dagpenge. Samtidig er de sikret en ekstra indsats.

Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre fire år.

Hvad aftalen konkret kommer til at betyde for dig afhænger af, hvornår du opbruger din ret til dagpenge.

Læs mere

Du har opbrugt din ret til dagpenge eller særlig uddannelsesydelse i 2013

Du opbruger din ret til dagpenge i 2014 og frem til og med 1. halvår af 2016