Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Hvis du opbruger din ret til dagpenge fra 6. januar 2014 og frem til udgangen af 1. halvår 2016, har du mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Når din ret til dagpenge eller særlig uddannelsesydelse er brugt op, har du mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af din ægtefælles indkomst og familiens samlede formue.

Hvor længe kan du få midlertidig arbejdsmarkedsydelse?
Nedenfor er der en oversigt over, hvor længe det er muligt at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse alt efter, hvornår du opbruger retten til dagpenge. Længden af perioden afhænger imidlertid også af, hvornår du startede med at modtage dagpenge og dit forudgående forbrug af både dagpenge og særlig uddannelsesydelse. Længden af perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som er angivet her, er derfor den maksimalt mulige:

  • Opbruger du din ret til dagpenge fra 6. januar 2014 og frem til og med den 6. juli 2014, kan du modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til 1¼ år.
  • Opbruger du din ret til dagpenge fra 7. juli 2014 og frem til og med den 4. januar 2015, kan du modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til 1 år.
  • Opbruger du din ret til dagpenge fra 5. januar 2015 og frem til og med den 5. juli 2015, kan du modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til ¾ år.
  • Opbruger du din ret til dagpenge fra 6. juli 2015 og frem til og med den 3. januar 2016, kan du modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til ½ år.
  • Opbruger du din ret til dagpenge fra 4. januar 2016 og frem til og med den 3. juli 2016, kan du modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til ¼ år.

Hvis du opbruger din toårige dagpengeret efter den 3. juli 2016, kan du ikke modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Du kan højest modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i fire år.

Du skal være medlem af en a-kasse og stå til rådighed
For at få midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal du være medlem af en a-kasse. Samtidig skal du være tilmeldt som ledig hos dit jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du skal være aktivt jobsøgende.

Hvis dit jobcenter vurderer, at du ikke står til rådighed, tager de kontakt til din a-kasse. Det er også din a-kasse, der udbetaler ydelsen til dig og holder rådighedssamtaler med dig hver tredje måned for at vurdere, om du opfylder betingelserne for at modtage ydelsen.

Du har ikke mulighed for at blive en del af ordningen, hvis du allerede er gået på efterløn eller er omfattet af seniorjobordningen.

Du får ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats
Senest en måned efter, at du er begyndt at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har du ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats. Indsatsen skal vare i mindst 13 uger og som minimum i 20 timer om ugen.

Forløbet kan sammensættes af følgende tilbud:

  • Privat eller offentligt løntilskudsjob i højest 13 uger
  • Virksomhedspraktik i højest fire uger
  • Jobrotation
  • Nyttejob med et fast timetal på 20 timer om ugen

Du får ret til uddannelse
Er du ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, får du ret til otte ugers uddannelse, efter at du har afsluttet den virksomhedsrettede indsats på mindst 13 uger. Valget af uddannelse skal du aftale med dit jobcenter.

Hvis du ikke har en ungdomsuddannelse, får du ret til læse-, skrive- og regnekurser, hvis en test viser, at du har behov for det. Tilbuddet om uddannelse kan erstatte det virksomhedsrettede tilbud.

Hvad sker der, hvis du får et midlertidigt job undervejs
Hvis du får et job, har du mulighed for at gemme resten af din arbejdsmarkedsydelse i op til seks måneder. Det betyder, at hvis du får et arbejde i op til seks måneder, er du fortsat berettiget til arbejdsmarkedsydelse, når jobbet slutter. Din periode med arbejdsmarkedsydelse slutter så op til seks måneder senere, end den ellers ville have gjort, hvis du ikke havde fået arbejdet. Hvis du arbejder i mere end seks måneder, bliver din periode med arbejdsmarkedsydelse reduceret med de måneder, der ligger ud over de seks måneder.

Gælder retten til seniorjob fortsat?
Du har ikke ret til et seniorjob, så længe du har mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Heller ikke selvom der er mindre end fem år til, at du kan gå på efterløn. Det er først, når din ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse hører op, at retten til seniorjob gælder.