Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning, der giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Frem til 2017 bliver efterlønsalderen gradvist forhøjet til 62 år.

Kort fortalt

Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning for personer, der er medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag gennem mange år. Derudover gælder der en række andre betingelser.

Som et led i en større tilbagetrækningsreform blev det besluttet, at efterlønsalderen frem til 2017 skal forhøjes til 62 år, og at efterlønsordningen gradvist skal forkortes fra fem til tre år.

Samlet set betyder det, at når den tre årige efterlønsordning er fuldt implementeret i 2023, kan man gå på efterløn som 64-årig og modtage efterløn i tre år.

 

Mere information

Det er a-kasserne, der administrerer efterlønsordningen. Hvis du har helt konkrete spørgsmål om din efterløn eller behov for vejledning, skal du derfor henvende dig til din a-kasse.

borger.dk kan du få et godt overblik over de generelle efterlønsregler, og hvornår du kan forvente at kunne gå på efterløn.

Du kan finde relevante regler, bekendtgørelser og vejledninger på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Beskæftigelsesministeriet har udviklet en efterlønsberegner, der giver overblik over nogle af de informationer, der er væsentlige at få styr på, hvis man fx overvejer at melde sig ind i efterlønsordningen, eller hvis man overvejer, om man snart skal gå på efterløn eller udskyde tilbagetrækningen et par år.

Beregn din efterløn