Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Fleksydelsesordningen bliver de kommende år gradvist ændret fra en femårig til en treårig ordning - som det også er tilfældet for efterlønsordningen.

Fleksydelsesordningen bliver frem til 2023 gradvist ændret til en treårig ordning. Konkret indebærer det, at:

  • Fleksydelsesalderen bliver gradvist forhøjet fra 60 til 64 år.
  • Fleksydelsesperioden bliver gradvist forkortet fra fem til tre år.
  • Fleksydelsen bliver forhøjet, så den svarer til dagpengesatsen.
  • Fradraget i fleksydelsen for pensionsopsparinger bliver skærpet

Fleksydelsesalderen bliver hævet
Den treårige fleksydelse er fuldt implementeret i 2023, hvor man kan gå på fleksydelse som 64-årig og få fleksydelse i tre år. Fleksydelsen stopper ved udgangen af den måned, man når folkepensionsalderen.

I tabellen er vist fleksydelses- og folkepensionsalder og hvor mange år, man højst kan få fleksydelse.

Født Fleksydel-
sesalder
Folkepen-
sionsalder
År med fleksydelse
Frem til 1954 60 65 5
01-01-1954 til 30-06-1954 60½ 65½ 5
01-07-1954 til 31-12-1954 61 66 5
01-01-1955 til 30-06-1955 61½ 66½ 5
01-07-1955 til 31-12-1955 62 67 5
01-01-1956 til 30-06-1956 62½ 67
01-07-1956 til 31-12-1958 63 67 4
01-01-1959 til 30-06-1959 63½ 67
01-07-1959 til 31-12-1962 64 67 3
01-01-1963 til 31-12-19661 65 68 3
01-01-1967 til 31-12-19701 66 69 3
01-01-1971 til 31-12-19741 67 70 3
01-01-1975 eller senere1 67½ 70½ 3

1) Efterløns- og folkepensionsalderen indekseres i forhold til levetiden. Tabellen viser de forventede aldre.

Fleksydelsen svarer til dagpengesatsen
Fleksydelsen svarer i dag til dagpengesatsen. Personer, der er født i perioden 1. januar 1956 til 1. juli 1959, får dog kun den høje fleksydelsessats, hvis de venter med at gå på fleksydelse til tre år før folkepensionsalderen.

Fradrag i fleksydelsen for pensionsopsparinger
Fleksydelsen bliver sat ned, hvis man har pensioner. Der er dog en nedre grænse for, hvornår ens pension bliver modregnet.

De nye pensionsmodregninger gælder for alle, der er født 1. januar 1956 eller senere.

Alle med kapital- og ratepensioner, der er født 1. januar 1956 eller senere, får nedsat fleksydelsen med fire procent af pensionsformuen ved fleksydelsesalderen.

Livsvarig pension, man selv har oprettet, og livsvarige pensioner fra et ansættelsesforhold, som ikke bliver udbetalt løbende i fleksydelsesperioden, nedsætter fleksydelsen med et beløb, der svarer til 64 procent af ens årlige pensionstilsagn ved fleksydelsesalderen.

Endelig bliver fleksydelsen nedsat med 64 procent af det løbende udbetalte beløb fra pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold.