Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Førtidspension er en offentlig social pension til personer med en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Som udgangspunkt kan personer under 40 år ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Kort fortalt

Førtidspension er en offentlig social pension til personer fra 18 år og frem til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevnen er så væsentlig og varig nedsat, at man ikke er i stand til at arbejde, hverken på almindelige vilkår eller i fleksjob.

Reglerne for tilkendelse af førtidspension afhænger af, om man er under eller over 40 år.

Hvis man er under 40 år kan man som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. I stedet får man tilbudt et ressourceforløb med det sigte at udvikle arbejdsevnen.

Hvis man er over 40 år skal man som udgangspunkt have et ressourceforløb, inden man kan tilkendes førtidspension. Det gælder dog ikke, hvis kommunen vurderer, at det er formålsløst at udvikle arbejdsevnen igennem et ressourceforløb.

Det er kommunen, der bevilliger førtidspension og vurderer, om det er formålsløst at udvikle arbejdsevnen, eller om man i stedet skal have et fleksjob eller deltage i et ressourceforløb. 

Førtidspensionen bliver beregnet ud fra ens eventuelle indtægter ved siden af pensionen samt ægtefælles/samlevers indkomst.

 

Mere information

Det er kommunen, der bevilliger førtidspension. Du skal derfor kontakte din kommune, hvis du har spørgsmål om mulighederne for at få tilkendt førtidspension.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler førtidspension. Hvis du har helt konkrete spørgsmål om din førtidspension, skal du derfor henvende dig til Udbetaling Danmark.

borger.dk kan du få et godt overblik over førtidspensionsreglerne, og de betingelser, der gælder i dag for at få tilkendt førtidspension.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet information og nyttige links om førtidspension. Det gælder også om den gamle førtidspensionsordning, der gælder for personer, der fik tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.