Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Folkepension er en social pension, som man kan få udbetalt hver måned, fra man fylder 65 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 til 2022 og reguleres yderligere til 68 år i 2030.

Kort fortalt

Fra man fylder 65 år – som er folkepensionsalderen i dag – har man mulighed for at modtage folkepension.

Der er tre helt grundlæggende betingelser for at kunne modtage folkepension: Man skal have dansk statsborgerskab, have fast bopæl i Danmark, og man skal have haft fast bopæl i landet i mindst tre år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

Folkepensionen er en månedlig ydelse, der består af et grundbeløb og et pensionstillæg, og som kan suppleres med en række ydelser og tillæg, som for eksempel helbredstillæg, varmetillæg, personligt tillæg og boligydelse.

Derudover er der mulighed for en gang om året at modtage den supplerende pensionsydelse – også kaldet ’ældrechecken’.

Folkepensionsalderen bliver fra 2019 og frem til 2022 gradvist hævet til 67 år, og efterfølgende reguleres den yderligere, så folkepensionsalderen i 2030 er 68 år.

 

Mere information

Det er Udbetaling Danmark, der tilkender og udbetaler folkepension, men det sker ikke automatisk. Man skal selv ansøge om folkepension samt de supplerende tillæg og ydelser. Hvis du har konkrete spørgsmål om din folkepension samt de supplerende ydelser og tillæg, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark.

borger.dk kan du få et godt overblik over folkepension og de ekstra tillæg, du har mulighed for at modtage som folkepensionist.

Hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan du finde information og relevante links om folkepension.