Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Er man ikke i stand til at forsørge sig selv og sin familie, kan man modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hjælpen udbetales ikke, hvis man har formue eller ens ægtefælle kan forsørge en.

Kort fortalt

Kontanthjælp og uddannelseshjælp er målrettet personer, der ikke kan forsørge sig selv og deres familier.

Kontanthjælp udbetales til personer, der er 30 år eller ældre, samt til personer under 30 år med en uddannelse, mens uddannelseshjælp, som er på niveau med SU’en, udbetales til personer, der er under 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Det er ikke muligt at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis ens ægtefælle kan forsørge en, eller hvis man selv eller ens ægtefælle har formue, som man kan leve af. Formuegrænsen ligger på 10.000 kr. pr. person.

Hvor meget man kan få udbetalt i kontanthjælp eller uddannelseshjælp afhænger derudover af en række forhold. Det gælder blandt andet om man er enlig eller bor sammen med en kæreste/ægtefælle, og om man har forsørgelsespligt over for børn.

Ved siden af kontanthjælpen/uddannelseshjælpen har man mulighed for at modtage en række øvrige ydelser. Det gælder fx boligstøtte, tilskud til dagsinstitutionsbetaling samt børnetilskud.

Kontanthjælpsloft og 225 timers regel fra 1. oktober 2016

Fra 1. oktober 2016 bliver der lagt et loft over, hvor meget man samlet set kan modtage i kontanthjælp/uddannelseshjælp, boligstøtte og særlig støtte. Hvis man ikke modtager boligstøtte eller særlig støtte, bliver man ikke berørt af loftet.

Loftets beløbsstørrelse afhænger blandt andet af ens alder, om man er enlig eller bor sammen med en kæreste/ægtefælle, og om man har forsørgelsespligt over for børn.

Hvis ens samlede ydelser overstiger loftet, får man mindre udbetalt i boligstøtte eller særlig støtte, mens ens kontanthjælp/uddannelseshjælp ikke bliver berørt – det gælder også ens øvrige ydelser, som heller ikke påvirkes.

Fra 1. oktober får en ny 225 timers regel også virkning. 225 timers reglen betyder, at man skal arbejde 225 timer i løbet af et år for at fastholde den fulde hjælp. Det er kun almindeligt ustøttet arbejde, der tæller med – ikke løntilskud eller virksomhedspraktik.

Hvis man ikke arbejder 225 timer om året, bliver ens ydelse sat ned, eller den kan helt bortfalde, hvis man er gift og begge ægtefæller modtager kontanthjælp.

Ordningen træder i kraft på en sådan måde, at man 1. oktober 2016 skal have arbejdet 113 timer det seneste halve år – fra 1. april til 1. oktober 2016 – hvis man skal beholde den fulde hjælp.

 

Mere information

Det er kommunerne, der træffer afgørelse om ret til kontanthjælp og uddannelseshjælp og står for udbetalingen. Hvis du har konkrete spørgsmål om din kontanthjælp/uddannelseshjælp, skal du derfor kontakte din kommune.

borger.dk kan du få et godt overblik over de generelle regler for kontanthjælp og uddannelseshjælp samt det nye kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet information og relevante links om kontanthjælp og uddannelseshjælp.