Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Størrelsen af kontanthjælpen afhænger blandt andet af, om man har forsørgelsespligt over for børn. Ens ægtefælles eller samlevers indkomst og formue påvirker også, hvor meget man kan modtage i kontanthjælp.

Hvor meget man kan få i kontanthjælp afhænger blandt andet af, om man har forsørgelsespligt over for børn.

I 2016 kan man for eksempel få op til 14.575 kroner om måneden, hvis man er over 30 år og har forsørgerpligt. Man kan få op til 10.968 kroner om måneden, hvis man ikke har børn og er over 30 år.

Formue og indtægt påvirker kontanthjælpen
Ægtefælles indtægter trækkes som udgangspunkt fra i kontanthjælpen krone for krone.

Man kan heller ikke få kontanthjælp, hvis man selv eller ens ægtefælle har formue. Formue er for eksempel penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Også biler og sommerhuse anses som formue.  

Særlige ydelser til unge under 30 år
Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp på niveau med SU i stedet for kontanthjælp.

Unge under 30 år med uddannelse modtager fortsat kontanthjælp, men på niveau med SU. I de perioder, hvor de unge med uddannelse deltager i aktive tilbud, får de et aktivitetspålæg, så de fastholder en samlet ydelse, der svarer til den nuværende kontanthjælpssats.

Læs mere om uddannelseshjælp