Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er en mulighed for personer, der opbruger deres ret til dagpenge frem til og med 3. juli 2016. Personer, der opbruger deres ret til særlig uddannelsesydelse, har også mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Personer, der opbruger deres ret til dagpenge eller den særlige uddannelses­ydelse, har mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ens ægtefælles indkomst og familiens samlede formue.

Den samlede periode man kan modtage dagpenge, uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse er maksimalt fire år.

Ydelsesperioden udfases
Muligheden for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ordning, og ydelsesperioden bliver gradvist udfaset frem mod 2016.

Nedenfor er der en oversigt over, hvor længe man kan modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse alt efter, hvornår man opbruger retten til dagpenge. Længden af perioden afhænger imidlertid også af, hvornår den enkelte startede med at modtage dagpenge og forudgående forbrug af både dagpenge og særlig uddannelsesydelse. Længden af perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som er angivet her, er derfor den maksimalt mulige:

 • Opbruger man sin ret til dagpenge fra 6. januar 2014 og frem til og med den 6. juli 2014, kan man modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til 1¼ år.
   
 • Opbruger man sin ret til dagpenge fra 7. juli 2014 og frem til og med den 4. januar 2015, kan man modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til 1 år.
   
 • Opbruger man sin ret til dagpenge fra 5. januar 2015 og frem til og med den 5. juli 2015, kan man modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til ¾ år.
   
 • Opbruger man sin ret til dagpenge fra 6. juli 2015 og frem til og med den 3. januar 2016, kan man modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til ½ år.
   
 • Opbruger man sin ret til dagpenge fra 4. januar 2016 og frem til og med den 3. juli 2016, kan man modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til ¼ år.

Personer, der opbruger sin toårige dagpengeret efter den 3. juli 2016, kan ikke modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Krav for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse
For at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal man være medlem af en a-kasse og tilmeldt jobcentret som ledig. Det betyder også, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, blandt andet ved at være aktivt jobsøgende.

Herudover gælder det, at personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkeds­ydelse, efter senest fire uger har ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats. Den kan bestå af løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og nyttejob.

Læs mere

Satser

Satser for midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Hjemmesider

Hvordan er du stillet, hvis du opbruger din ret til dagpenge?

STAR's temaside om midlertidig arbejdsmarkeds­ydelse

Love og regler

Bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse