Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Personer, der deltager i et ressourceforløb, modtager under hele forløbet ressourceforløbsydelse. Ydelsen er på niveau med kontanthjælpen, men er uafhængig af ægtefælles/samlevers indkomst og formue.

Ressourceforløb og ydelsen under forløbet udspringer af reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar 2013.

I ressourceforløbet, som varer et til fem år ad gangen, får den enkelte en individuel og helhedsorienteret indsats. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og tværfaglig indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Under ressourceforløbet modtager den enkelte ressourceforløbsydelse. Ydelsen er som udgangspunkt på kontanthjælpsniveau, men i modsætning til kontanthjælpen er ressourceforløbsydelsen ikke afhængig af hverken formue eller ægtefælles/samlevers indtægt.

For personer, der inden visitationen til et ressourceforløb, modtog sygedagpenge, udgør ressourceforløbsydelsen et månedligt beløb svarende til den hidtidige ydelse. Ydelsen på sygedagpengeniveau ophører dog på det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge. Derefter er ressourceforløbsydelsen på kontanthjælpsniveau.

Personer, der inden visitationen til et ressourceforløb, er omfattet af en forlængelsesregel i sygedagpengesystemet, fortsætter med at modtage en ydelse på sygedagpengeniveau indtil det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter den pågældende forlængelsesregel. Derefter modtager personen ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.

Også personer, der kommer fra ledighedsydelse og førtidspension, fortsætter med at modtage en ydelse på hidtidig sats.