Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Sidens værktøjer


Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejds­dygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom. Den 1. juli 2014 trådte nye sygedagpengeregler i kraft, der sikrer sygemeldte forsørgelse under hele sygdomsforløbet.


Om sygedagpenge
Foto: Colourbox.com

Sygedagpengereform

Målet med reformen er at sikre, at sygemeldte får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet og en tidligere og langt mere målrettet opfølgning og indsats for at forebygge lange sygdomsforløb.

Læs mere
hvor meget kontanthjælp?

Mødet med kommunen

Når kommunen bliver orienteret om en sygemelding, sætter den gang i forskellige ting, så borgeren kan modtage sygedagpenge og få hjælp til at komme tilbage i arbejde.

Læs mere
Foto: Colourbox.com

Hvor længe er det muligt at modtage sygedagpenge?

Efter fem måneders sygemelding fortsætter sygedag­pengene ikke længere automatisk. På det tidspunkt vurderer kommunen om sygedagpengeperioden kan forlænges, eller om borgeren skal overgå til et jobafklarings­forløb.

Læs mere
Flexicurity

Forlængelsesregler

Det er muligt for sygemeldte at få forlænget sygedagpengeperioden, hvis de falder ind under en eller flere af de syv forlængelsesregler.

Læs mere
udbetaling af sygedagpange

Hvem betaler sygedagpenge?

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge eller løn de første 30 dage af sygemeldingen. Herefter udbetaler kommunen sygedagpenge til den sygemeldte eller refusion til arbejdsgiveren.

Læs mere

Kontaktinformation

Beskæftigelsesministeriet
|
Ved Stranden 8
|
1061 København K
|
Tlf.: 7220 5000
|
Fax: 3312 1378
|
E-mail:

Genveje