Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.

Kort fortalt

Børne- og ungeydelsen - også kaldet børnechecken - udbetales automatisk til børnefamilier. Derudover har man mulighed for at modtage forskellige typer af børnetilskud som hjælp til barnets forsørgelse, som man selv skal ansøge om. Det gælder blandt andet børnetilskud til enlige forsørgere, som er det børnetilskud, der typisk bliver udbetalt.

Man kan også modtage et særligt tilskud, hvis man får tvillinger eller trillinger. Det bliver udbetalt automatisk, hvis man er berettiget til det.

Det er også muligt at modtage et særligt børnetilskud, hvis man er enlig forælder, og barnet er født ved gunstig befrugtning, hvis der kører en faderskabsskab, eller hvis barnet kun har én eller ingen forældre på grund af dødsfald.

Forældre under uddannelse eller i praktik har også mulighed for at søge om børnetilskud. Det samme gælder for forældre, hvor den ene eller begge er pensionister.

Man kan have ret til mere end én type af børnetilskud.

For at få ret til børnetilskud skal forældrene have fast bopæl her i landet, ligesom barnet skal opholde sig i landet. Der findes dog flere forskellige undtagelser. Derudover er det en betingelse, at barnet ikke bliver forsørget af offentlige midler og ikke har indgået ægteskab.

 

Mere information

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetalingen af børnetilskud og træffer afgørelse om ret til de forskellige typer af børnetilskud. Hvis du har helt konkrete spørgsmål om børnetilskud eller behov for vejledning, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark.

borger.dk kan du få et godt overblik over de forskellige typer af børnetilskud. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet information og nyttige links om de forskellige typer af børnetilskud.