Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Arbejdstilsynet
Ansøgningsfrist 

Har du stærke ledelsesmæssige kompetencer og kan du bidrage til strategisk udvikling og implementering i en stor organisation? Har du lyst til et stort ansvar for Arbejdstilsynets arbejdsmiljøfaglige udvikling?  
 
Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked  
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Vores mål er at fremme et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Vi fører tilsyn med, at virksomhederne i praksis skaber de gode rammer for deres medarbejdere, der skal til for at undgå at mennesker nedslides, kommer til skade eller får stress. Det er en gevinst for både medarbejdere, virksomheden og samfundet.  
 
Vores forebyggende og rådgivende arbejde bygger altid på den nyeste evidensbaserede viden om området – kritisk reflekteret og drøftet i et forum af fagligt højt kvalificerede kolleger.
 
Du kan læse mere om os på www.at.dk    
 
Strategisk ledelse og udvikling af drift  
Du får det generelle og overordnede ansvar for den arbejdsmiljøfaglige udvikling i tæt samarbejde med den øvrige direktion. Du skal have fokus på udvikling af Arbejdstilsynets overordnede myndighedsindsats og kunne fastholde og udvikle sammenhæng med og relationer til omverdenen, herunder det politiske system, departementet, arbejdsmarkedets parter samt andre myndigheder og vidensmiljøer.  
 
Du står sammen med den anden vicedirektør i spidsen for Arbejdsmiljøfagligt Center, der består af i alt ti fagkontorer og ca. 160 medarbejdere. Her skal du stå i spidsen for at fastholde og udvikle et højt fagligt vidensniveau på de arbejdsmiljøfaglige kerneområder, at dokumentere effekterne af Arbejdstilsynets indsats og virkemidler og sikre, at den faglige viden kan omsættes til handling i form af tilsyn, regulering og kommunikation med virksomhederne.
 
Endvidere får du ansvaret for at understøtte betjeningen af det ekspertudvalg, der er nedsat af regeringen med det formål at komme med forslag til at gentænke arbejdsmiljøindsatsen. Endelig får du sammen med den anden vicedirektør det overordnede ansvar for Arbejdstilsynets del af ministerbetjeningen.
 
Du refererer til Arbejdstilsynets direktør og indgår i Arbejdstilsynets direktion sammen med den anden vicedirektør og tre tilsynsdirektører. Du får det direkte personaleansvar for 6 kontorchefer.  
 
Dine vigtigste opgaver vil være at medvirke til:  
 • At fastholde og udvikle et højt vidensniveau på arbejdsmiljøfaglige kerneområder, herunder de områder som er særligt prioriterede i Arbejdsmiljøstrategien frem mod 2020.
 • Sammen med den øvrige direktion at udvikle den overordnede faglige og strategiske retning for Arbejdstilsynet og sikre at målene nås.
 • At Arbejdstilsynet på bedste vis understøtter betjeningen af regeringens Ekspertudvalg på Arbejdsmiljøområdet.
 • At faglige og strategiske mål omsættes til implementerbare aktiviteter, der kan realiseres i tilsynssystemet og i forhold til virksomhederne.
 • At sikre brobygning mellem den faglige udvikling og tilsynscentrene i tæt samarbejde med den anden vicedirektør, der har ansvar for drift og implementering samt arbejdsskader.  
 
Bliv vores nye kollega  
Du har en stærk lederprofil og har ledelseserfaring på såvel driftsmæssig som strategisk niveau fra en politisk ledet organisation.  
 
Derudover forestiller vi os, at du:  
 • Kan sætte strategisk retning, har stærke analytiske evner og kan se muligheder og sammenhænge på tværs.
 • Har erfaring med betjening af det politiske niveau og kan agere på områder med stor politisk opmærksomhed.
 • Er handlekraftig, robust og kan gøre det, der skal til for at skabe resultater og sikre en faglig og strategiske sammenhængskraft.
 • Tænker helhedsorienteret og skaber effektive processer og tager ansvar i forhold til tværgående samarbejde.
 • Har gennemslagskraft og kan kommunikere klart om mål, forventninger og beslutninger.
 • Kan forstå og udbygge samarbejdet med mange faglige og politiske interessenter og løbende udvikler relationer til interessenter.
 • Udvikler de chefer, der refererer til dig og medvirker til at skabe et stærkt team af ledere.
 • Kan sikre trivsel, motivation og arbejdsglæde gennem en inddragende og anerkendende ledelsesstil med fokus på Arbejdstilsynets værdier og målsætninger.
 • Har en relevant akademisk uddannelse eller tilsvarende, gerne suppleret med en lederuddannelse.  
 
Vi finder løsninger sammen  
Som en del af Beskæftigelsesministeriet er Arbejdstilsynet med til at sætte rammerne for menneskers arbejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne lave. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger.  
 
Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede chefkolleger og medarbejdere i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra højre, og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at gøre en positiv forskel for menneskers arbejdsliv.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Stillingen er en fuldtidsstilling. Du starter den 1. marts 2018.
 
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 (lønramme 38), og ansættelse sker på åremål. Der er mulighed for forhandling af personlige tillæg. Ansættelse sker efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Hvis du er tjenestemand i forvejen, vil ansættelse kunne ske som tjenestemand.
 
Spørgsmål og ansøgning  
Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at sende en mail til direktør Søren Kryhlmand på sky@at.dk med dine kontaktoplysninger, alternativt kan du ringe på mobilnr. 2285 5366.
 
Der indgår personprofiltest i ansættelsesforløbet.
 
Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  
 
Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.  
 
Send din ansøgning elektronisk via linket nedenfor. Vi skal have din ansøgning, cv og eksamenspapirer senest fredag den 5. januar 2018 kl.12.00.  
 

Send ansøgning