Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

I Beskæftigelsesministeriet deltager vi aktivt i at omsætte politikernes visioner til velfungerende løsninger for arbejdslivet i Danmark.

Departementet og styrelserne har sammen ansvaret for at give ministeren det bedst mulige grundlag af relevant og tilgængelig viden at træffe sine beslutninger på i fx lovgivnings- og reformarbejde.

Vi arbejder for, at flest muligt er i job eller uddanner sig, og at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de har brug for. Vi varetager lovgivningen om arbejdsskader. Vi fører tilsyn med, at virksomhederne skaber sunde arbejdspladser. Og så forsker vi i emner, der har indflydelse på arbejdsmiljøet – nu og i fremtiden.

Beskæftigelsesministeriet logo

Beskæftigelsesministeriets departement
I Beskæftigelsesministeriets departement arbejder vi dagligt og tæt sammen med ministeren om at omsætte politikernes visioner til faktiske løsninger, som borgerne mærker i deres hverdag.

www.bm.dk

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering logo

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
I Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har vi ansvar for at skabe det bedst mulige grundlag for et sundt, dynamisk og effektivt arbejdsmarked. Hvor flest mulige har job eller uddanner sig, og hvor virksomheder på alle niveauer har adgang til de medarbejdere de har brug for.

www.star.dk

Arbejdstilsynet logo

Arbejdstilsynet
I Arbejdstilsynet fører vi tilsyn med, at virksomhederne i praksis skaber de gode rammer for deres medarbejdere, der skal til for at undgå at mennesker nedslides, kommer til skade eller får stress.

 

www.at.dk

Det nationale forskningcenter for arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø
I Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forsker vi i emner, der har betydning for arbejdsmiljø og arbejdsrelateret helbred nu og i fremtiden. Det er også vores opgave at overvåge og evaluere udviklingen i arbejdsmiljøet samt at pege på nye risici.

www.arbejdsmiljoforskning.dk