Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2017/2018.

Lovforslag


Status

L 22 Forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter 

(Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.)

Læs lovforslaget her

  Fremsat den 04. oktober 2017

1. behandles den 24. oktober 2017

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

(Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.)

Læs lovforslaget her

  Fremsat den 04. oktober 2017

1. behandles den 24. oktober 2017

L 20 Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen

(Sikkerhedszoner, nye anlægstyper og præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet)

Læs lovforslaget her

 

Fremsat den 04. oktober 2017

1. behandles den 24. oktober 2017