Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2017/2018.

Lovforslag Status
L 117 Forslag til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. 

Læs lovforslaget her
  Fremsat den 06. december 2017

1. behandlet den 12. december 2017 
L 116 Forslag til lov om ferie. 

Læs lovforslaget her
  Fremsat den 06. december 2017

1. behandlet den 12. december 2017 

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.

(Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent).

Læs lovforslaget her

 

Fremsat den 14. november 2017

1. behandlet den 23. november 2017

2. behandlet den 12. december 2017

3. behandling sat til den 14. december 2017

L 89 Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

Læs lovforslaget her

 

Fremsat den 14. november 2017

1. behandlet den 23. november 2017

2. behandling sat til den 15. december 2017

3. behandling sat til den 20. december 2017

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked).

Læs lovforslaget her

 

Fremsat den 14. november 2017

1. behandlet den 23. november 2017

2. behandling sat til den 15. december 2017

3. behandling sat til den 20. december 2017

L 77 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse.

(Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.).

Læs lovforslaget her

 

Fremsat den 8. november 2017

1. behandlet den 23. november 2017

2. behandlet den 12. december 2017

3. behandling sat til den 14. december 2017

L 22 Forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter

(Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.)

Læs lovforslaget her

 

Fremsat den 04. oktober 2017

1. behandlet den 24. oktober 2017

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

(Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.)

Læs lovforslaget her

 

Fremsat den 04. oktober 2017

1. behandlet den 24. oktober 2017

2. behandlet den 12. december 2017

3. behandling sat til den 14. december 2017

 

L 20 Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen

(Sikkerhedszoner, nye anlægstyper og præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet)

Læs lovforslaget her

 

Fremsat den 04. oktober 2017

1. behandlet den 24. oktober 2017

2. behandlet den 12. december 2017

3. behandling sat til den 14. december 2017