Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Når lovforslag på Beskæftigelsesministeriets område bliver sendt i ekstern høring, bliver de også lagt her på hjemmesiden.

Lovforslag Høringsfrist

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension)

Læs lovforslag

  Onsdag den 21. februar 2018
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

 

Læs lovforslag

  Fredag den 2. februar 2018
Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. (Konsekvensændring i ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.)

 

Læs lovforslag

  Mandag den 12. februar 2018

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Læs lovforslag
  Udløb mandag den 16. oktober 2017

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs lovforslag
  Udløb onsdag den 11. oktober 2017

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs lovforslag
  Udløb mandag den 09. oktober 2017

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse 

Læs lovforslag
  Udløb mandag den 2. oktober 2017
Høring af forslag til ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.

Læs lovforslag
  Udløb mandag den 14. august 2017
Høring af forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.)

Læs lovforslag
Udløb mandag den 14. august 2017
Høring af forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen (sikkerhedszoner og præcisering i forhold til off-shoresikkerhedsdirektivet)

Læs lovforslag
  Udløb tirsdag den 1. august 2017

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde).

Læs lovforslag


Udløb tirsdag den 2. maj 2017

Høring vedrørende Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning.

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 10. februar 2017

Høring vedr. forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. 

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 13. januar 2017

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg, lov om information og høring af lønmodtagere, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Læs lovforslag

  Udløb mandag den 12. december 2016

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Optjening af ret til feriedagpenge for perioder med sygedagpenge ophæves).

Læs lovforslag


Udløb fredag den 25. november 2016

Høring vedr. forslag til lov om ændring af barselsloven og lov om barseludligning på det private arbejdsmarked.

Læs lovforslag

  Udløb mandag den 12. december 2016

Høring vedr forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på beskæftigelsesministeriets område - om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse)

Læs lovforslag

  Udløb mandag den 14. november 2016

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge)

Læs forslag

  Udløb torsdag den 20. oktober 2016

Høring om udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven (Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring)

Læs forslag

  Udløb fredag den 23. september 2016

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fast I m.v.)

Læs forslag

  Udløb mandag den 12. september 2016

Supplerende høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)

Læs forslag

 

  Udløb onsdag den 13. april 2016

Høring om forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) 

Læs forslag
  Udløb onsdag den 30. marts 2016 

Udkast til lovforslag om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 4. marts 2016
Høring om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) 

Læs lovforslag
  Udløb fredag den 4. marts 2016 

Høring om forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love
(Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter til UDK mv.)

Læs lovforslag 

  Udløb tirsdag den 16. februar 2016 

Høring om Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Læs lovforslag

  Udløb torsdag den 14. januar 2016 

Høring om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love
(Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring)

Læs lovforslag

  Udløb torsdag den 14. januar 2016

Høring om lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
(Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs lovforslag

  Udløb tirsdag den 12. januar 2016

Høring om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte
(Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelse- og kontanthjælpsmodtagere mv.)

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 8. januar 2016

Høring om lov om ændring af deltidslov
(Forenkling af retsgrundlaget for ikke overenskomstdækkede deltidsansatte)

Læs lovforslag

  Udløb tirsdag den 22. december 2015

Høring om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 25. november 2015

Høring om lov af lov om individuel boligstøtte

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 25. november 2015
Lovforslag om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 18. november 2015 

Forslag til lov om ændring af lov om ligeløn til mænd og kvinder
(Kønsopdelt lønstatistik)

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 13. november 2015

Lovforslag om ændring af lov om social pension
(Regulering af folkepensionsalderen)

Læs lovforslag

  Udløb tirsdag den 20. oktober 2015

Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.fl.

Læs lovforslag

  Udløb mandag den 28. september 2015

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie.

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 25. september 2015 

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
(Risikobaseret tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder under skærpet tilsyn, skærpelse af straffen m.v. og bemyndigelse til at udstede regler om offentliggørelse af arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetiske felter)

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 23. september 2015

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie.

Læs lovforslag

  Udløb mandag den 13. april 2015

Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
(Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte)

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 10. april 2015

Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler)

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 1. april 2015

Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
(Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser m.v.)

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 1. april 2015

Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne og om digital løsning til brug for opgørelse af refusion og medfinansiering
(Nyt refusionssystem m.v.)

Læs lovforslag


Udløb mandag den 2. marts 2015

Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ferieloven (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Læs lovforslag


Udløb torsdag den 26. februar 2015

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp
for samlevers indtægter m.v.)

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 9. januar 2015

Lovforslag om ændring af udstationeringsloven
(Fordobling af RUT-bøder ved gentagen overtrædelse).

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 5. december 2014

Forslag til lov ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Enlig-forsørgersats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter på op til 24.000 kr. årligt uden fradrag for unge på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 26. november 2014

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven
(Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra loge-rende i egen bolig m.v.)

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 26. november 2014

Forslag til lov om ændring af funktionærloven
(Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 29. oktober 2014 

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og flere andre love

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 17. oktober 2014

Forslag til lov om ændring af forskelsbehandlingsloven
(Ophævelse af 70 års-grænsen)

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 10. oktober 2014

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 24. september 2014

Forslag til lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 3. september 2014

Forslag til lov om ændring af lov om ferie (Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse og fælles opkrævning for visse arbejdsgivere af betalingen til Feriepengeinfo)

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 3. september 2014

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser)

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 27. august 2014

Udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpoklitik og om en aktiv beskæftigelsesindsats (barselstillæg m.v.)

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 9. april 2014

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom mv.)

Læs lovforslag

  Udløb mandag den 24. marts 2014

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse

Læs lovforslag

  Udløb tirsdag den 21. januar 2014

Forslag til Lov om erstatning m.v. til veteraner med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion

Læs lovforslag

  Udløb mandag den 18. november 2013

Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder

Læs lovforslag

  Udløb mandag den 18. november 2013

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Obligatorisk digital kommunikation m.v.)

Læs lovforslag

  Udløb fredag den 1. november 2013

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs lovforslag

  Udløb mandag den 28. oktober 2013

Høring vedr. lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning

Læs lovforslag

  Udløb mandag den 16. september 2013

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Læs lovforslag

  Udløb onsdag den 11. september 2013