Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Oversigt over alle lovforslag på beskæftigelsesområdet, som blev vedtaget i løbet af Folketingssamlingen 2015/2016.

Lovforslag
Status

L 182
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

(Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v).

Læs lovforslaget

 

 

Fremsat den 27. april 2016

1. behandlet den 4. maj 2016

2. behandlet den 31. maj 2016

3. behandlet den 3. juni 2016

Vedtaget den 3. juni 2016

L 181
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

(Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v).

Læs lovforslaget

 

Fremsat den 27. april 2016

1. behandlet den 4. maj 2016

2. behandlet den 31. maj 2016

3. behandlet den 3. juni 2016

Vedtaget den 3. juni 2016

L 178
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Implementering af håndhævelsesdirektivet)

Læs lovforslaget

 

 

Fremsat den 26. april 2016

1. behandlet den 4. maj 2016

2. behandlet den 31. maj 2016

3. behandlet den 3. juni 2016

Vedtaget den 3. juni 2016

L 177
Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Læs lovforslaget

 

Fremsat den 26. april 2016

1. behandlet den 4. maj 2016

2. behandlet den 31. maj 2016

3. behandlet den 3. juni 2016

Vedtaget den 3. juni 2016

L 152
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

(Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).

Læs lovforslaget

 

Fremsat den 30. marts 2016

1. behandlet den 28. april 2016

2. behandlet den 31. maj 2016

3. behandlet den 3. juni 2016

Vedtaget den 3. juni 2016

L 151
Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love


(Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v).

Læs lovforslaget

 

Fremsat den 30. marts 2016

1. behandlet den 5. april 2016

2. behandlet den 24. maj 2016

3. behandlet den 31. maj 2016

Vedtaget den 31. maj 2016

L 145
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

(Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet)

Læs lovforslaget

 

 

Fremsat den 2. marts 2016

1. behandlet den 15. marts 2016 

2. behandlet den 12. maj 2016

3. behandlet den 19. maj 2016

Vedtaget den 19. maj 2016

L 141
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love

(Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) 

Læs lovforslaget

 

Fremsat den 26. februar 2016

1. behandlet den 3. marts 2016

2. behandlet den 21. april 2016

3. behandlet den 26. april 2016

Vedtaget den 26. april 2016

L 140
Forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Læs lovforslaget

 

Fremsat den 26. februar 2016

1. behandlet den 3. marts 2016

2. behandlet den 21. april 2016

3. behandlet den 26. april 2016

Vedtaget den 26. april 2016

L 113
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

(Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v)

Læs lovforslaget

 

Fremsat den 3. februar 2016

1. behandlet den 9. februar 2016

2. behandlet den 15. marts 2016

3. behandlet den 17. marts 2016

 

Vedtaget den 17. marts 2016

L 106
Forslag til lov om ændring af deltidslov

(Opfølgning på begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven)

Læs lovforslaget

 

 

Fremsat den 27. januar 2016

1. behandlet den 2. februar 2016

2. behandlet den 15. marts 2016

3. behandlet den 17. marts 2016

 

Vedtaget den 17. marts 2016

L 89          
Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder
                                       

(Kønsopdelt lønstatistik)

Læs lovforslag

 

Fremsat den 16. december 2015

1. behandlet den 12. januar 2016

2. behandlet den 2. februar 2016

3. behandlet den 4. februar 2016

Vedtaget den 4. februar 2016

L 88
Forslag til lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Læs lovforslag

 

Fremsat den 16. december 2015

1. behandlet den 12. januar 2016

2. behandlet den 2. februar 2016

3. behandlet den 4. februar 2016

Vedtaget den 4. februar 2016

L 67           
Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte                             

(Boligydelsespakke)

Lovforslaget er trukket tilbage.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside


Fremsat den 20. november 2015

1. behandlet den 8. december 2015

L 66
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v)

Læs lovforslag


Fremsat den 20. november 2015

1. behandlet den 8. december 2015

2. behandlet den 18. december 2015

3. behandlet den 21. december 2015

Vedtaget den 21. december 2015

L 55                        
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie

(Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v)

Læs lovforslag


Fremsat den 11. november 2015

1. behandlet den 20. november 2015

2. behandlet den 17. december 2015

3. behandlet den 21. december 2015

Vedtaget den 21. december 2015

L 54           
Forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

(Ændring af organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse)

Læs lovforslag


Fremsat den 11. november 2015

1. behandlet den 20. november 2015

2. behandlet den 17. december 2015

3. behandlet den 21. december 2015

Vedtaget den 21. december 2015

L 40                        
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

(Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v)

Læs lovforslag

 

Fremsat den 4. november 2015

1. behandlet den 13. november 2015

2. behandlet den 15. december 2015

3. behandlet til den 18. december 2015

Vedtaget den 18. december 2015

L 31                       
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø        

(Risikobaseret tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder under skærpet tilsyn, skærpelse af straffen og offentliggørelse af arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetiske felter m.v)                    

Læs lovforslag 

Fremsat den 29. oktober 2015

1. behandlet den 3. november 2015

2. behandlet den 18. december 2015

3. behandlet den 21. december 2015

Vedtaget den 21. december 2015

L 28           
Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

(Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v)

Læs lovforslag

 

 

Fremsat den 8. oktober 2015

1. behandlet den 30. oktober 2015

2. behandlet den 8. december 2015

3. behandlet den 10. december 2015

Vedtaget den 10. december 2015

L 27 
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

(Tekniske justeringer)

Læs lovforslag

 

Fremsat den 7. oktober 2015

1. behandlet den 30. oktober 2015

2. behandlet den 4. december 2015

3. behandlet den 8. december 2015

Vedtaget den 8. december 2015

L 26 
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

(Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v)

Læs lovforslag

 

Fremsat den 7. oktober 2015

1. behandlet den 30. oktober 2015

2. behandlet den 8. december 2015

3. behandlet den 10. december 2015

Vedtaget den 10. december 2015

L 25            
Forslag til lov om ansættelsesklausuler

Læs lovforslag

 

Fremsat den 7. oktober 2015

1. behandlet den 30. oktober 2015

2. behandlet den 8. december 2015

3. behandlet den 10. december 2015

Vedtaget den 10. december 2015