Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Om § 20-spørgsmål

Et medlem af Folketinget kan stille et såkaldt § 20-spørgsmål til beskæftigelsesministeren.

§ 20-spørgsmål til mundtlig besvarelse, der er afleveret inden fredag klokken 12, bliver kort besvaret i den ugentlige spørgetid den følgende onsdag i Folketingssalen. Skriftlige svar på § 20-spørgsmål bliver fremsendt løbende. Spørgsmålet skal være besvaret senest efter seks hverdage.

Både mundtlige og skriftlige svar bliver optaget i Folketingstidende, som referer møder og forhandlinger i Folketinget.