Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Et lovforslag skal 1. behandles, før det kan sendes til udvalg.

Ved 1. behandlingen kommer ordførerne fra alle Folketingets partier med deres bemærkninger til lovforslaget. Det er som regel de større politiske linier, der bliver drøftet.

Både ministeren og ordførerne har mulighed for at tage ordet flere gange. Oftest kommenterer ministeren ikke de andre indlæg før til sidst ved behandlingen.

Hvis der er stor uenighed om lovforslaget kan 1. behandlingen vare i flere timer. I tilfælde hvor der er bred opbakning til forslaget, går behandlingen noget hurtigere.

Når behandlingen er afsluttet, sendes forslaget til udvalgsbehandling. Beskæftigelsesministerens lovforslag bliver behandlet i Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Der bliver taget referat af alt, hvad der bliver sagt i Folketingssalen. Hvis du vil læse, hvad der blev sagt under en given behandling, kan du finde det på Folketingets hjemmeside.

Du kan også følge alle debatter i Folketingssalen på tv-kanalen Folketinget.