Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

2. behandlingen er en ny drøftelse af forslag. Forslaget går oftest direkte fra 2.- til 3. behandling.

Ved 2. behandlingen drøftes forslaget igen. Drøftelsen indeholder både de større linier i lovforslaget og mere specifikke spørgsmål. Hvis der er stillet ændringsforslag, indgår de også i drøftelsen, og herefter stemmer Folketinget om dem.

Normalt går forslaget direkte fra 2. til 3. behandling. Hvis der opstår spørgsmål under 2. behandlingen, kan forslaget henvises til igen at blive behandlet i udvalget.

Hvis forslaget skal behandles af udvalget igen, afgiver udvalget en tillægsbetænkning, når arbejdet er afsluttet.