Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen og oppositionen kan begge fremsætte lovforslag. De fleste lovforslag fremsættes af regeringen.

Både regeringen og oppositionen kan fremsætte et lovforslag. Lovforslag, som oppositionen fremsætter, kaldes private forslag.

Hovedparten af lovforslagene fremsættes af regeringen.

I stedet for et lovforslag kan oppositionen fremsætte et beslutningsforslag. Hvis det vedtages, pålægges regeringen at fremsætte et lovforslag, der svarer til indholdet af beslutningsforslaget.

Som regel anvender oppositionen den form. Det medfører, at det er regeringen og dermed embedsmændene i de respektive ministerier, der står for den tekniske udformning af lovforslaget.

Folketingets hjemmeside findes en oversigt over alle fremsatte lov og beslutningsforslag. Oversigten er opdelt på ministerområder.