Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Et lovforslag skal godkendes, før det kan fremsættes. Hvem der gør det, kan du læse om her.

Før lovforslaget kan fremsættes, skal det godkendes. Hvem, der skal godkende lovforslaget, afhænger af forslagets karakter.

Lovforslaget bliver som regel sendt i høring hos regeringens politiske ordførere, der har mulighed for at komme med bemærkninger.

Hvis lovforslaget er baseret på et politisk forlig, vil kredsen af partier bag forliget som regel få mulighed for at drøfte forslaget, før det bliver fremsat. På den måde får man sikkerhed for, at forligspartierne er enige i, hvordan forliget skal udmøntes.

Herefter skal lovforslaget behandles i Regeringens Koordinationsudvalg, hvorefter lovforslaget kommer på ministermødet. Her får den enkelte minister formelt regeringens tilladelse til at fremsætte lovforslaget i Folketinget.

Til sidst skal Dronningen bifalde, at lovforslaget fremsættes.