Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Når en lov er stadfæstet, handler næste stadie om, hvornår den træder i kraft.

Loven fastsætter normalt tidspunktet for, hvornår den træder i kraft. Hvis der er tale om en hastelovgivning, kan loven træde i kraft dagen efter, at loven er bekendtgjort i Lovtidende.

Der kan dog også stå i loven, at den først træder i kraft på et senere tidspunkt. Der kan f.eks. være lovgivning, som først træder i kraft ved et nyt års begyndelse.

Hos Retsinformation kan du finde alle love, bekendtgørelser, cirkulærer mv.