Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Et lovforslag sendes i høring hos de interessenter, lovforslaget berører.

Lovforslaget sendes efterfølgende i høring hos en bred kreds af interessenter. På Beskæftigelsesministeriets områder er det hovedsageligt:

  • Andre ministerier
  • Arbejdsmarkedets parter
  • Øvrige interesseorganisationer

Hvem, der præcist får lovforslaget i høring, afhænger af, hvilke områder lovforslaget berører.

Samtidig med høringen lægger Beskæftigelsesministeriet forslaget her på hjemmesiden.

Svar fra de hørte interessenter kan indeholde alt fra ønsker om indholdsmæssige ændringer i lovforslaget til bemærkninger af mere teknisk karakter.

Ministeren sender høringssvar til det udvalg i Folketinget, som lovforslaget hører under. På Beskæftigelsesministeriets områder sendes høringssvarene til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Lovforslaget bliver eventuelt rettet til på baggrund af høringssvarene. Høringsrunden er dermed med til at forbedre kvaliteten af lovforslaget.