Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Læs her, hvordan et lovforslag fremsættes i Folketinget.

Fremsættelsen sker ved, at Folketingets formand anmelder, at fx beskæftigelsesministeren ønsker af fremsætte et lovforslag.

Både lovforslaget og fremsættelsestalen optages i Folketingstidende.

Lovforslaget skal fremsættes senest 30 dage, inden det ønskes vedtaget. Grænsen er fastsat for at sikre, at Folketinget har den nødvendige tid til at behandle forslaget.