Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du læse om, hvordan et lovforslag går fra udkast til intern høring.

Når regeringen har besluttet at fremsætte et lovforslag, går embedsmændene i gang med at udarbejde de første udkast. Afhængig af forslagets karakter kan det være et omfattende arbejde, der strækker sig over en længere periode.

Der skal ofte udarbejdes flere udkast, før ministeren får lovforslaget til godkendelse.

Når ministeren har godkendt lovforslaget, sendes det i intern høring hos relevante ministerier.

Lovforslag skal altid i høring i Justitsministeriets lovteknikkontor og Finansministeriet. Statsministeriet skal altid have lovforslaget til orientering.