Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Et lovforslag behandles i udvalget, hvorefter der afgives en betænkning.

Når lovforslaget behandles i udvalget, kan udvalgsmedlemmerne stille spørgsmål til ministeren, der skal besvares skriftligt. Udvalget kan også indkalde ministeren i samråd.

Når udvalget har behandlet lovforslaget, afgiver udvalget en betænkning over lovforslaget.

Betænkningen indeholder udvalgets indstilling til Folketinget og eventuelle forslag til ændringer. Betænkningen kan også indeholde tilkendegivelser fra udvalget eller fra enkelte partier.

Både svar på spørgsmålene og betænkningen kan du finde på Folketingets hjemmeside.