Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

I Beskæftigelsesministeriet arbejder vi for, at flest muligt er en del af et sundt og fleksibelt arbejdsmarked.

Kort fortalt har Beskæftigelsesministeriet ansvaret for: 

 • Ansættelses- og arbejdsvilkår
 • Arbejdsmiljø og arbejdsskader
 • Barselsorlov og ferieloven 
 • Aktiv beskæftigelsesindsats for alle grupper på arbejdsmarkedet
 • Internationalt samarbejde om sociale ydelser og social sikring 
 • Fastholdelse på arbejdsmarkedet  
 • Forsørgelsesydelser til alle med fuld eller delvis arbejdsevne
 • Forsørgelsesydelser til alle, der ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet
 • Tilsyn med kommuner og a-kasser
 • Tilsyn med Udbetaling Danmark 

Ydelserne er:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Boligstøtte
 • Børnetilskud 
 • Efterløn
 • Feriedagpenge
 • Fleksydelse
 • Folkepension
 • Førtidspension 
 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse ved ledighed fra fleksjob
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Resssourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Sygedagpenge
 • Uddannelseshjælp