Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du følge med i beskæftigelsesministerens kalender.

Dato Begivenhed Sted
26.04.2018 3. behandling af L 138 om skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension Folketinget
25.04.2018 Statsråd Christiansborg Slot
25.04.2018 Oplæg ved DA-temamøde Fredensborg
24.04.2018 2. behandling af L 138 om skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension Folketinget
23.04.2018 Deltage ved DI-seminar Fredensborg
20.04.2018 Besøge UlykkesPatientForeningen Rødovre
16.04.2018 Virksomhedsbesøg hos Eltronic Hedensted
16.04.2018 Debatmøde om Disruption med adm. direktør Thomas Borgen, Dansk Bank Horsens
16.04.2018 Besøge Castberggård Hedensted
16.04.2018 Besøge Kolding Kommune Koldning
16.04.2018 Oplæg for Hedensted Erhverv Vejle
13.04.2018 Deltage ved møde i Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv Stockholm
12.04.2018 Besøge IKEA sammen med Danske Handicaporganisationer og Jobcenter Høje Taastrup Høje Taastrup
12.04.2018 Deltage ved Business Horsens Årsmøde 2018 Horsens
12.04.2018 1. behandling af beslutningsforslag B 69 om en uvildig ekstern effektanalyse af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Folketinget
11.04.2018 Tale ved uddeling af Arbejdsmiljøprisen 2018 København
09.04.2018 Regionalt borgmestermøde om satspuljeinitiativet ”Flere skal med” Roskilde
09.04.2018 Høring om seksuel chikane på arbejdspladsen sammen med ligestillingsministeren København
06.04.2018 1. behandling af L 194 om styrket håndhævelse af RUT Folketinget
06.04.2018 1. behandling af L 193 om dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension Folketinget
06.04.2018 1. behandling af L 192 om konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven Folketinget
04.04.2018 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om fyring af arbejdsmiljørepræsentanter Folketinget
20.03.2018 2. behandling af B 18 om indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten Folketinget
20.03.2018 1. behandling af L 181 om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte og anvendelse af midler til tværgående aktiviteter Folketinget
19.03.2018 Besøge Guldborgsund Kommune Nykøbing Falster
19.03.2018 Regionalt borgmestermøde om satspuljeinitiativet ”Flere skal med” Kongens Lyngby
15.03.2018 EPSCO-rådsmøde Bruxelles
14.03.2018 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om virksomhedspraktik Folketinget
13.03.2018 Paneldebat med Sjællandske Nyheder og Disruptionrådet Holbæk
13.03.2018 Virksomhedsbesøg hos Primodan ifm. mødet i Disruptionsrådet Vipperød
13.03.2018 Deltage ved 6. møde i Disruptionsrådet Holbæk
12.03.2018 Deltage ved 6. møde i Disruptionsrådet Holbæk
08.03.2018 Deltage ved Kommunalpolitisk Topmøde 2018 Aalborg
07.03.2018 Tjenesterejse til Californien om fremtidens arbejdsmarked San Francisco
06.03.2018 Tjenesterejse til Californien om fremtidens arbejdsmarked San Francisco
05.03.2018 Tjenesterejse til Californien om fremtidens arbejdsmarked San Francisco
01.03.2018 3. behandling af L 22 om konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler Folketinget
28.02.2018 Deltage i samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg sammen med justitsministeren om vold mod offentligt ansatte Folketinget
27.02.2018 Oplæg ved KL’s Beskæftigelsestræf 2018 Kolding
26.02.2018 Møde med Erhvervsforeningen Business Horsens Horsens
26.02.2018 Oplæg for Kolding Business Forum Kolding
26.02.2018 Besøge Lauritzen Fonden Esbjerg
23.02.2018 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om fattigdom og arbejdsløshed Folketinget
22.02.2018 Deltage ved Prisoverrækkelse af Amager Erhvervsråds Årspris 2017 København
21.02.2018 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om anerkendelse af arbejdsulykker Folketinget
20.02.2018 Samråd i Folketingets Undervisningsudvalg sammen med undervisningsministeren om overenskomster og aftaler på det offentlige område Folketinget
19.02.2018 Virksomhedsbesøg hos Tømrer-, Murer- & Kloakmester John A. Laursen Gedved
19.02.2018 Regionalt borgmestermøde om satspuljeinitiativet ”Flere skal med” Odense
19.02.2018 Regionalt borgmestermøde om satspuljeinitiativet ”Flere skal med” Hedensted
09.02.2018 Deltage i paneldebat ved Rockwool Fondens Konference København
09.02.2018 Oplæg for Turismes Vækstråd København
08.02.2018 Oplæg for Danske Handicaporganisationers Handicappolitiske Råd Taastrup
08.02.2018 Deltage i De Regionale Arbejdsmarkedsråds konference København
08.02.2018 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg sammen med transportministeren om byggeriet af Storstrømsbroen Folketinget
07.02.2018 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om jobreformen fase 1 Folketinget
06.02.2018 Forespørgselsdebat (F 11 og F 15) om reformen af førtidspension og fleksjob Folketinget
31.01.2018 Oplæg ved høring om reformen af førtidspension og fleksjob arrangeret af Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg
30.01.2018 Deltage i debatarrangement om disruption hos Herning Folkeblad Herning
30.01.2018 Deltage ved det 5. møde i Disruptionrådet Herning
29.01.2018 Deltage ved det 5. møde i Disruptionrådet Herning
29.01.2018 Virksomhedsbesøg hos Nature Planet Middelfart
29.01.2018 Oplæg ved DI’s årlige konference for små- og mellemstore virksomheder (SMV) Kolding
25.01.2018 Deltage i World Economic Forums årlige topmøde Davos (Schweiz)
24.01.2018 Deltage i World Economic Forums årlige topmøde Davos (Schweiz)
23.01.2018 Deltage i World Economic Forums årlige topmøde Davos (Schweiz)
18.01.2018 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om forenkling af den økonomiske styring Folketinget
18.01.2018 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om genindplacering i dagpengesystemet Folketinget
18.01.2018 Forespørgselsdebat, F 7, om arbejdskraftens fri bevægelighed i EU Folketinget
17.01.2018 Deltage i Børsens Disruptionpanel København
16.01.2018 Deltage ved Dansk Erhvervs Rundbordssamtale København
15.01.2018 Virksomhedsbesøg hos Incuba Science Park Aarhus
15.01.2018 Tale ved konference om seniorer arrangeret af CABI Aarhus
12.01.2018 Oplæg ved fælles handicapkonference ”Alle skal med” arrangeret af Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Danske Handicaporganisationer København
11.01.2018 1. behandling af L 121 om sorgorlov Folketinget
10.01.2018 Samråd i Folketingets Ligestillingsudvalg sammen med ligestillingsministeren om seksuel chikane og seksuelle overgreb Folketinget
10.01.2018 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om supplerende dagpenge Folketinget
22.12.2017 3. behandling af Finansloven for 2018 Folketinget
20.12.2017 3. behandling af L 89 om lovforslag om skattefri udbetaling af efterløn Folketinget
20.12.2017 3. behandling af L 88 om et nyt dagpengesystem for selvstændige Folketinget
19.12.2017 Samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg sammen med sundhedsministeren om overbelægning på hospitaler og konsekvenser for arbejdsmiljøet Folketinget
19.12.2017 Statsråd Christianborg
15.12.2017 2. behandling af L 88 om et nyt dagpengesystem for selvstændige og L 89 om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget
14.12.2017 3. behandling af L 20 om offshoresikkerhedsloven, L 21 om arbejdsmiljøcertifikat, L 77 om frivilligt arbejde og L 90 om ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom Folketinget
14.12.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om virksomhedspraktik Folketinget
13.12.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om arbejdsgivernes pligt til at anmelde arbejdsulykker Folketinget
13.12.2017 Besvare to mundtlige § 20-spørgsmål, S 298 og S 299, om Finansloven 2018 og bevilliger til Arbejdstilsynet Folketinget
12.12.2017 1. behandling af to beslutningsforslag: B 9 om indeksering af dagpenge og B 18 om indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten Folketinget
12.12.2017 1. behandling af to lovforslag: L 116 om ny ferielov og L 117 om fond til at forvalte feriemidler Folketinget
12.12.2017 2. behandling af L 20 om offshoresikkerhedsloven, L 21 om arbejdsmiljøcertifikat, L 77 om frivilligt arbejde og L 90 om ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom Folketinget
12.12.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om unges arbejdsmiljø Folketinget
11.12.2017 Oplæg ved Altingets faglige arbejdsmarkedspolitiske netværk om ældre på arbejdsmarkedet København
07.12.2017 EPSCO-Rådsmøde Bruxelles
06.12.2017 Besvare mundtlige § 20-spørgsmål: S 273 og S 274 om dagpenge til unge samt S 263 om den kommende forhandling af overenskomst for folkeskolelærerne Folketinget
05.12.2017 Oplæg ved Landdistrikternes Fællesråds høring om udflytningen af statslige arbejdspladser Christiansborg
05.12.2017 4. møde i Disrutionrådet Nordjylland
04.12.2017 Virksomhedsbesøg hos Brüel System ifm. 4. møde i Disrutionrådet Hjørring
04.12.2017 4. møde i Disrutionrådet Nordjylland
04.12.2017 Besøg hos EUC Nord ifm. 4. møde i Disrutionrådet Hjørring
30.11.2017 Tjenesterejse til Singapore om fremtidens arbejdsmarked Singapore
29.11.2017 Tjenesterejse til Singapore om fremtidens arbejdsmarked Singapore
28.11.2017 Tjenesterejse til Singapore om fremtidens arbejdsmarked Singapore
27.11.2017 Deltage i et rundbordsarrangement med DI's digitaliseringspanel København
24.11.2017 Tale ved Dansk Metals Arbejdsmarkedspolitiske konference Slangerup
23.11.2017 1. behandling af fire lovforslag: L 77, L 88, L 89 og L 90 Folketinget
22.11.2017 Statsråd Chrisitiansborg
17.11.2017 Besøgte Jobcenter Silkeborg Silkeborg
17.11.2017 Besøge Jobcenter Aalborg Aalborg
16.11.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om Arbejdstilsynets ressourcer og indsatsen i byggeriet Folketinget
16.11.2017 Tale ved Socialchefforeningens Årsmøde København
15.11.2017 Besvare to mundtlige § 20- spørgsmål S 176 og S 177 om muligheder for nedslidte Folketinget
14.11.2017 Besøge Vordingborg Kommune Vordingborg
14.11.2017 Virksomhedsbesøg hos Kopenhagen Fur Glostrup
13.11.2017 Besøge Jobcenter Skive sammen med integrationsministeren Skive
13.11.2017 Virksomhedsbesøg hos Husbrikken A/S Vissenbjerg
09.11.2017 Virksomhedsbesøg hos Peter Beier Chokolade Helsingør
09.11.2017 Besøge Halsnæs Kommune Halsnæs
08.11.2017 Stormøde med Senior Erhverv København
08.11.2017 Besvare to mundtlige §20-spørgsmål, S 142 og S146, om Arbejdstilsynets bevillinger Folketinget
07.11.2017 Deltage i Folketingets spørgetime sammen med statsministeren Folketinget
07.11.2017 Oplæg ved konferencen ”Grib Verdensmålene”, der er arrangeret af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), Dansk Industri og Global Compact København
06.11.2017 Besøge STAR Brønderslev Brønderslev
06.11.2017 Besøge Arbejdstilsynet Tilsynscenter Nord Hadsten
06.11.2017 Besøge erhvervsuddannelsescentret Tradium Randers
02.11.2017 Besøge Haderslev Jobcenter Haderslev
02.11.2017 Gæstetale på Socialrådgiverdage 2017 Nyborg
01.11.2017 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om manglende indsats til borgere i ressourceforløb Folketinget
30.10.2017 Virksomhedsbesøg hos Steens Group Kjellerup
26.10.2017 Tale ved Fremstillingsindustriens Repræsentantskabsmøde Nyborg
25.10.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om brugsanvisninger og montagevejledninger Folketinget
25.10.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om dødsulykker i trafikken Folketinget
24.10.2017 1. behandling af tre lovforslag: L 20, L 21 og L 22 Folketinget
24.10.2017 Tale ved KL Jobcamp 2017 Aalborg
23.10.2017 EPSCO-Rådsmøde Luxembourg
12.10.2017 Besøge virksomheden Viminco i forbindelse med åbning af ny fabrik Skælskør
12.10.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om virksomhedspraktik Folketinget
12.10.2017 Tale ved LO’s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference ”Fremtidens arbejdskraft i et lokalt og regionalt perspektiv” Nyborg
11.10.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om psykiske arbejdsskader og udvidelse af veteransærlovens dækning Folketinget
10.10.2017 Deltage i debatmøde om Disruption Odense
10.10.2017 3. møde i Disruptionrådet Nyborg
09.10.2017 Virksomhedsbesøg hos QuickTube Odense
09.10.2017 3. møde i Disruptionrådet Nyborg
09.10.2017 Virksomhedsbesøg hos Lindø Port of Odense Munkebo
06.10.2017 Tale ved Danske Handicaporganisationers repræsentantskabsmøde Kolding
06.10.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om arbejdsmiljøet på landets hospitaler Folketinget
05.10.2017 Tale ved Virksomhedsforum for Socialt Ansvars Topmøde 2017 Søborg
05.10.2017 Deltage ved åbningsdebatten i Folketinget Folketinget
04.10.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om manglede indsats Folketinget
04.10.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg sammen med erhvervsministeren om gule fagforeninger Folketinget
03.10.2017 Deltage ved Folketingets åbning Christiansborg Slotskirke og Folketinget
02.10.2017 Tale ved Erhvervsmøde i Dansk Bank Aarhus
28.09.2017 Samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalget om illegal arbejdskraft sammen med udlændinge- og integrationsministeren, justitsministeren, sundhedsministeren, børne- og socialministeren og undervisningsministeren Folketinget
27.09.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om bevillinger til Arbejdstilsynet Folketinget
26.09.2017 Deltage ved DI Topmødet 2017 København
22.09.2017 Virksomhedsbesøg hos Danish Crown Ringsted
20.09.2017 Tale ved CataCaps konference ”Digitalisation of SME’s” København
19.09.2017 Besøge innovationscenter inQvation Taastrup
19.09.2017 Virksomhedsbesøg hos Flyers Aps i Høje-Taastrup Kommune sammen med borgmester Michael Ziegler (K) Høje Taastrup
18.09.2017 Tale ved CABI’s konference om alternative rekrutteringsveje Aalborg
18.09.2017 Tale ved Viborgegnens Erhvervsråds seminar om Disruption Viborg
15.09.2017 Virksomhedsbesøg hos Tora A/S Kolding
14.09.2017 Åbne konference om fleksibel tilbagetrækning arrangeret af Det Faglige Hus (DFH) og Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) København
14.09.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om nedsættelse af seniortænketank Folketinget
13.09.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om ressourceforløb Folketinget
07.09.2017 1. behandling af finansloven for 2018 Folketinget
07.09.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg sammen med ældreministeren om konkurser i ældreplejen Folketinget
06.09.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om sagsbehandlingstider i arbejdsskadesager Folketinget
05.09.2017 Mindegudstjeneste for Danmarks faldne Holmens Kirke, København
01.09.2017 Tale ved åbning af Food Festival 2017 Aarhus
31.08.2017 Tale ved arrangement i FremtidsForum Skanderborg Ry
31.08.2017 Tale ved konferencen ”Rethink Beskæftigelsesindsatsen” Aarhus
31.08.2017 Tale ved åbning af Praktikpladsen Nyborg Nyborg
30.08.2017 Oplæg til Dansk Arbejdsgiverforenings Forretningsudvalg København
30.08.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om KMD’s IT-koks ifm. implementering af jobreformen Folketinget
17.08.2017 Oplæg på seminar om regeringens EU-Implementeringsudvalg København
23.06.2017 Deltage ved Beskæftigelsesministeriets prisoverrækkelse København
23.06.2017 Deltage ved Foreningen af Socialchefer i Danmarks (FSD’s) Hovedbestyrelsesmøde København
22.06.2017 Besøg på DTU Lyngby Campus Lyngby
20.06.2017 Besøge Senior Erhverv Horsens/Vejle Horsens
20.06.2017 2. møde i Disruptionrådet Kolding
19.06.2017 Virksomhedsbesøg hos Abena Aabenraa
19.06.2017 2. møde i Disruptionrådet Kolding
19.06.2017 Virksomhedsbesøg hos Gram Equipment Vojens
17.06.2017 Folkemøde Bornholm
16.06.2017 Folkemøde Bornholm
15.06.2017 EPSCO-rådsmøde Luxembourg
12.06.2017 Virksomhedsbesøg sammen med integrationsminister Inger Støjberg hos Bilka Kolding
12.06.2017 Virksomhedsbesøg sammen med integrationsminister Inger Støjberg hos HK Scan Vinderup
12.06.2017 Virksomhedsbesøg sammen med integrationsminister Inger Støjberg hos Pressalit A/S Ry
09.06.2017 Tale ved Axcelfuture’ konference om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet København
08.06.2017 Statsråd Christiansborg Slot
05.06.2017 Tale ved Dansk Metals Grundlovsmøde Slangerup
05.06.2017 Grundlovstaler Kerteminde og Silkeborg
30.05.2017 3. behandling af L 205 om forlængelse af forsøg med frivilligt arbejde Folketinget
30.05.2017 3. behandling af L 147 om ændrede regler om meddelelse om ret til blandt andet folkepension Folketinget
29.05.2017 Virksomhedsbesøg hos Hotel Comwell sammen med integrationsminister Inger Støjberg Køge
29.05.2017 Besøge Jobcenter Solrød Solrød
29.05.2017 Tale ved Soldaterlegatets årsmøde København
24.05.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om ATP’s investeringer Folketinget
23.05.2017 Forespørgselsdebat i Folketinget F 52 om fælles myndighedsindsats mod social dumping Folketinget
23.05.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om arbejdsmiljøforholdene i byggeriet Folketinget
23.05.2017 2. behandling af L 147 om ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension Folketinget
23.05.2017 2. behandling af L 205 om frivilligt arbejde og forlængelse af forsøg Folketinget
11.05.2017 1. behandling af beslutningsforslaget, B 120, om seniorførtidspension Folketinget
11.05.2017 1. behandling af beslutningsforslaget, B 114, om førtidspension som en permanent rettighed Folketinget
11.05.2017 Forespørgselsdebat, F 46, om højere pensionsalder Folketinget
11.05.2017 1. behandling af beslutningsforslaget, B 108, om sorgorlov Folketinget
11.05.2017 1. behandling af beslutningsforslaget, B 113, om ret til tidlig tilbagetræning Folketinget
10.05.2017 Besvare tre mundtlige §20 spørgsmål: S 1157, S 1158 og S 1160 om ressourceforløb og ny vejledning Folketinget
09.05.2017 1. behandling af beslutningsforslaget B 115 om fysisk og psykisk arbejdsmiljø Folketinget
09.05.2017 1. behandling af L 205 om frivilligt arbejde og forlængelse af forsøg Folketinget
09.05.2017 1. behandling af beslutningsforslaget B 145 om skattefri efterlønspræmie Folketinget
08.05.2017 Virksomhedsbesøg hos Terma Aerostructures A/S Grenaa
08.05.2017 Besøg hos Silkeborg Kommune Silkeborg
08.05.2017 Besøg hos Jobcenter Norddjurs Grenaa
04.05.2017 Samråd i Finansudvalget sammen med finansministeren om OECD’s arbejdstidsstatistik Folketinget
04.05.2017 3. behandling af L 140 om lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland Folketinget
03.05.2017 Besvare to mundtlige §20-spørgsmål, S 1126 og S 1127, om sanktioner Folketinget
03.05.2017 Oplæg ved FTF-konference om den digitale revolution København
03.05.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om B 145, der omhandler skattefri efterlønspræmie Folketinget
02.05.2017 2. behandling af L 140 om lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland Folketinget
28.04.2017 1. behandling af B 43 om at give kontanthjælpsmodtagere bedre forudsætninger for at komme i uddannelse og beskæftigelse Folketinget
28.04.2017 Forespørgselsdebat, F 37, om beskæftigelse for personer med udenlandsk oprindelse Folketinget
26.04.2017 Oplæg til konference om vækst og ledelse Vejen
26.04.2017 Statsråd Christiansborg Slot
24.04.2017 Besøge rådgivningsvirksomheden AS3 Viby
24.04.2017 Besøge Jobbanken Aarhus
24.04.2017 Oplæg for Erhverv Grenaa Grenaa
21.04.2017 Forespørgselsdebat, F 40, om konsekvenserne af reformen af førtidspension og fleksjob Folketinget
20.04.2017 Forespørgselsdebat, F 25, om demente og jobafklaringsforløb Folketinget
19.04.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om KMD og digitale IT-løsninger til det offentlige sammen med ministeren for offentlig innovation Folketinget
18.04.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om konsekvenserne af konkursramte plejefirmaer Folketinget
07.04.2017 Forespørgselsdebat, F 36, om forhøjelse af pensionsalder Folketinget
06.04.2017 Deltage ved Danske Regioners generalforsamling Aarhus
06.04.2017 Åbne Omvendt Jobmesse Hedensted
05.04.2017 Besvare to mundtlige § 20-spørgsmål: S 987 om påbud fra Arbejdstilsynet til et rumænsk byggefirma og S 1017 om pensionsalder Folketinget
04.04.2017 3. behandling af L 112 om søfarendes rettigheder Folketinget
03.04.2017 Virksomhedsbesøg hos Learnmark Horsens
03.04.2017 Virksomhedsbesøg hos Spangkilde Teknik Hedensted
31.03.2017 Forespørgselsdebat F 29 om at undgå, at EU udvikler en søjle af sociale rettigheder Folketinget
31.03.2017 Forespørgselsdebat F 24 om status for realisering af målene i 2020-arbejdsmiljøstrategien Folketinget
30.03.2017 Samråd Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg om arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser sammen med sundhedsministeren og ældreministeren Folketinget
29.03.2017 Besvare fem mundtlige § 20-spørgsmål, S 948, S 949, S 954, S 971 og S 974 Folketinget
29.03.2017 Tale ved sygefraværskonference Billund
28.03.2017 Forespørgselsdebat F 23 om optjeningsprincipper for børnechecken Folketinget
28.03.2017 2. behandling af L 112 om søfarendes rettigheder Folketinget
27.03.2017 Virksomhedsbesøg hos Nobia Danmark A/S Ølgod
27.03.2017 Tale ved åbning af Varde vækstuge Ølgod
27.03.2017 Virksomhedsbesøg hos Schur Horsens
24.03.2017 Besøg hos Metal Østjylland Aarhus
24.03.2017 Virksomhedsbesøg hos Kamstrup A/S Skanderborg
23.03.2017 Virksomhedsbesøg hos Cabinplant Haarby
23.03.2017 Besøg hos Center for Velfærdsteknologi Odense
23.03.2017 3. behandling af L 128 om digitalisering af barselsdagpenge Folketinget
23.03.2017 Deltage ved Business Horsens Årsmøde Brædstrup
22.03.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om 225-timersreglen om ophør af løntilskudsjob Folketinget
22.03.2017 Besvare to mundtlige § 20-spørgsmål om virkningen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Folketinget
21.03.2017 1. behandling af B 67 om vilkår for børn i underholdningsbranchen Folketinget
21.03.2017 1. behandling af L 147 om social pension Folketinget
21.03.2017 3. behandling af L 133 om en midlertidig jobpræmieordning Folketinget
21.03.2017 2. behandling af L 128 om digitalisering af barselsdagpenge Folketinget
21.03.2017 1. behandling af L 140 om arbejdsmiljø i Grønland Folketinget
20.03.2017 Virksomhedsbesøg hos Dynaudio Skanderborg
20.03.2017 Besøg hos Hjørring Kommune Hjørring
20.03.2017 Virksomhedsbesøg hos Topvirk Frederikshavn
20.03.2017 Besøg hos Jobcenter Frederikshavn Frederikshavn
17.03.2017 Åbning af forskningsafdeling hos Dykon A/S Lunderskov
17.03.2017 Virksomhedsbesøg hos ACO Service A/S Kolding
17.03.2017 Åbning af Tilsynscenter Slagelse
16.03.2017 Deltage ved KL Topmøde 2017 Aalborg
15.03.2017 Besvare mundtligt § 20 spørgsmål om beregning af boligstøtte Folketinget
15.03.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om arbejdsudbudsreformer Folketinget
15.03.2017 Statsråd Christiansborg Slot
14.03.2017 2. behandling af L 113 om en midlertidig jobpræmieordning Folketinget
13.03.2017 Rundvisning hos Kommunalt In-house servicekorps Aabenraa
13.03.2017 Besøge Aabenraa Kommune Aabenraa
13.03.2017 Virksomhedsbesøg hos Schreibers A/S Tørring
13.03.2017 Virksomhedsbesøg hos Abena A/S Aabenraa
10.03.2017 Studietur med Folketingets Beskæftigelsesudvalg Sydkorea
09.03.2017 Studietur med Folketingets Beskæftigelsesudvalg Sydkorea
08.03.2017 Studietur med Folketingets Beskæftigelsesudvalg Sydkorea
07.03.2017 Studietur med Folketingets Beskæftigelsesudvalg Sydkorea
06.03.2017 Studietur med Folketingets Beskæftigelsesudvalg Sydkorea
03.03.2017 EPSCO-rådsmøde Bruxelles
02.03.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om syrienskrigere på offentlig forsørgelse Folketinget
01.03.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om kontanthjælp og udgifter til medicin Folketinget
28.02.2017 Virksomhedsbesøg hos Ikea sammen med borgmester i Gentofte Kommune, Hans Toft Gentofte
27.02.2017 Virksomhedsbesøg hos Micro Matic A/S Odense
27.02.2017 Virksomhedsbesøg hos Linak A/S Nordborg
27.02.2017 Virksomhedsbesøg hos Danfoss A/S Nordborg
22.02.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Folketinget
21.02.2017 1. behandling af L 128 om blandt andet digitalisering af barselsdagpenge Folketinget
21.02.2017 1. behandling af L 133 om en midlertidig jobpræmieordning Folketinget
20.02.2017 Virksomhedsbesøg hos Eltronic A/S Hedensted
20.02.2017 Besøg hos Lolland Kommune Maribo
10.02.2017 1. behandling af B 32 stillet af SF om afskaffelse af kontanthjælpsloft og 225-timersregel Folketinget
10.02.2017 1. behandling af L 122 om søfarendes rettigheder Folketinget
09.02.2017 3. behandling af L 97, der udmønter trepartsaftale om uddannelsesinitiativer for ledige Folketinget
08.02.2017 Samråd i Folketingets Ligestillingsudvalg om diskrimination af ikke-vestlige jobansøgere Folketinget
07.02.2017 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudbud om behovet for reformer af arbejdsudbuddet Folketinget
07.02.2017 2. behandling af L 97, der udmønter trepartsaftale om uddannelsesinitiativer for ledige Folketinget
06.02.2017 Oplæg og deltage i debat ved Aarhus Erhvervs arrangement ”Byen møder borgen” Aarhus
02.02.2017 Samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg om ATP's nye administrerende direktør Folketinget
01.02.2017 Statsråd Christiansborg Slot
01.02.2017 Samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg sammen med ældreministeren om arbejdsvilkår for ansatte i private virksomheder i pleje- og omsorgssektoren Folketinget
26.01.2017 Nytårskur hos Landbrug & Fødevarer København
26.01.2017 1. behandling af L 112 om implementering af EU-direktiv om søfarendes rettigheder Folketinget
25.01.2017 Besvare mundtligt §20-spørgsmål, S 577, om modstand mod at forhøje pensionsalderen Folketinget
20.01.2017 Oplæg ved nytårskur i Egedal Kommune Egedal
20.01.2017 Oplæg ved nytårskutr i Ballerup Kommune Ballerup
19.01.2017 Samråd i Beskæftigelsesudvalget sammen med udlændinge og integrationsministeren om regeringsgrundlaget Folketinget
18.01.2017 Besvare mundtlige §20-spørgsmål: S 526, S 527 og S 528 Folketinget
17.01.2017 Deltage ved årsmøde i World Economic Forum Davos
12.01.2017 1. behandling af L 97, der udmønter initiativer i trepartsaftalen om kvalificeret arbejdskraft Folketinget
12.01.2017 Samråd i Ligestillingsudvalget om sexchikane på arbejdsmarkedet Folketinget
10.01.2017 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om satspuljeinitiativ for langvarige kontanthjælpsmodtagere Folketinget
10.01.2017 Deltage i arrangement i Københavns Lufthavn Kastrup
09.01.2017 Virksomhedsbesøg hos Nordahl Andersen ApS Horsens
09.01.2017 Virksomhedsbesøg hos Lund Maskinfabrik A/S Horsens
09.01.2017 Virksomhedsbesøg hos Lindorff Danmark A/S Horsens
06.01.2017 Virksomhedsbesøg hos Aalborg Portland Aalborg
06.01.2017 Virksomhedsbesøg hos Limitech Aabybro
04.01.2017 Virksomhedsbesøg hos Universal Transport & Flytteforretning Vejle
04.01.2017 Besøge Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune Odense
04.01.2017 Besøge Jobcenter Vejle Vejle
04.01.2017 Virksomhedsbesøg hos Alfred Pedersen & Søn ApS Odense
19.12.2016 Inspirationsmøde om fremtidens arbejdsmarked Marienborg
16.12.2016 2. behandling af L 86 om sygedagpengemodtageres ret til sygedagpenge Folketinget
16.12.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget sammen med sundhedsministeren og ældreministeren om ambulanceselskabet BIOS’ konkurs i Region Syddanmark Folketinget
15.12.2016 3. behandling af L 63 om dagpenge og ph.d studerende og L 64 om arbejdsmiljø Folketinget
14.12.2016 3. behandling af Finansloven 2017 Folketinget
13.12.2016 2. behandling af L 63 om dagpenge og ph.d studerende og L 64 om arbejdsmiljø Folketinget
13.12.2016 Statsråd Christiansborg Slot
12.12.2016 Virksomhedsbesøg hos LEGO ATE (Alternative Team Employees) Billund
12.12.2016 Virksomhedsbesøg hos Nordisk Dæk Import Brørup
12.12.2016 Besøge Jobcenter Hedensted Hedensted
09.12.2016 Samråd i Folketingets Europaudvalg om den europæiske søjle for sociale rettigheder Folketinget
08.12.2016 EPSCO-rådsmøde Bruxelles
07.12.2016 Besvare fire mundtlige § 20-spørgsmål: S 317, S 320, S 321, S 331 Folketinget
06.12.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmiljøet i Arbejdstilsynet Folketinget
06.12.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om overtrædelser af arbejdsmiljøloven Folketinget
05.12.2016 Åbningsdebat II Folketinget
24.11.2016 Oplæg ved uddeling af ArbejdsmiljøPrisen København
24.11.2016 3. behandling af L 4, der præciserer en række bestemmelser om kontanthjælpsloft og 225-timersregel Folketinget
23.11.2016 Besvare mundtlige § 20-spørgsmål, S 223 og S 224, om strafferammen for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen Folketinget
23.11.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsloft og boligsituation Folketinget
23.11.2016 Statsråd Christiansborg Slot
22.11.2016 2. behandling af L 4, der præciserer en række bestemmelser om kontanthjælpsloft og 225-timersregel Folketinget
21.11.2016 Deltage i Arbejdsretsforeningens seminar om trepartsdrøftelserne København
21.11.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmiljøcertificering Folketinget
16.11.2016 Besvare mundtligt § 20-spørgsmål om boligydelse Folketinget
16.11.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsloftet og udflytning Folketinget
16.11.2016 Oplæg ved Den Nordiske Fagbevægelses styrelsesmøde København
15.11.2016 1. behandling af L 64 om ændring af arbejdsmiljøloven Folketinget
15.11.2016 1. behandling af L 63 om bl.a. ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge Folketinget
14.11.2016 Oplæg ved Ledøje-Smørum Erhvervsforenings jubilæumskonference Smørum
10.11.2016 Deltage og holde oplæg ved KL Jobcamp Aalborg
09.11.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om kommunernes anvendelse af nyttejob Folketinget
09.11.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsskadesager for veteraner Folketinget
08.11.2016 Deltage i forespørgselsdebat om kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse Folketinget
07.11.2016 Holde oplæg ved CSR konferencen ”Danske Pionerer for Bæredygtighed” København
03.11.2016 Deltage i paneldebat på LO konference om den stigende pensionsalder København
31.10.2016 Besøg hos Jobcenter Bornholm Rønne
31.10.2016 Besøg hos Bornholms Regionskommune Rønne
31.10.2016 Fyraftenmøde hos Venstre Bornholm Rønne
31.10.2016 Virksomhedsbesøg hos Danish Crown Bornholm Rønne
31.10.2016 Virksomhedsbesøg hos JENSEN Denmark A/S Rønne
31.10.2016 Virksomhedsbesøg hos Mosteri Bornholm Rønne
28.10.2016 Samråd om psykiske arbejdsskader Folketinget
28.10.2016 Tale ved Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) årsmøde Glostrup
27.10.2016 Samråd om implementering af kontanthjælpsloftet Folketinget
27.10.2016 Tale ved FTF-A’s delegeretmøde København
26.10.2016 Besvare mundtligt §20-spørgsmål S 111 om veteraner der får afslag på arbejdsskader for PTSD Folketinget
24.10.2016 Tale ved halvdagskonference for Beskæftigelsesrådets forretningsudvalg (BER-FU) og formandskaberne for de otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR-FU) København
24.10.2016 Deltage i Venstres Landspolitiske Netværk Arbejdskraft Christiansborg
14.10.2016 Virksomhedsbesøg hos LINAK Guderup
14.10.2016 Virksomhedsbesøg hos Danfoss Nordborg
13.10.2016 EPSCO-rådsmøde Luxembourg
12.10.2016 Besvare tre mundtlige § 20-spørgsmål, S 38, S 39 og S 53, om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Folketinget
11.10.2016 1. behandling af L 4 om præcisering af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær Folketinget
11.10.2016 Deltage og holde oplæg ved Virksomhedsforum for Socialt Ansvars (VFSA) Topmøde Kgs. Lyngby
10.10.2016 Oplæg for Business Lolland Falster Holeby
10.10.2016 Jobcenterbesøg Nakskov
10.10.2016 Virksomhedsbesøg hos Styrolit Maribo
10.10.2016 Virksomhedsbesøg hos MHI Vestas Offshore Wind A/S Nakskov
07.10.2016 Møde med Europaudvalget om det kommende EPSCO-rådsmøde Folketinget
07.10.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om boligydelse Folketinget
06.10.2016 Åbningsdebat Folketinget
05.10.2016 Statsråd Christiansborg Slot
04.10.2016 Folketingets åbning Folketinget
04.10.2016 Gudstjeneste inden Folketingets åbning Christiansborg Slotskirke
30.09.2016 Tjenesterejse Myanmar
29.09.2016 Tjenesterejse Myanmar
28.09.2016 Tjenesterejse Myanmar
27.09.2016 Tjenesterejse Myanmar
26.09.2016 Tjenesterejse Myanmar
23.09.2016 Oplæg ved PKA’s bestyrelsesseminar Charlottenlund
22.09.2016 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om 225-timersreglen Folketinget
20.09.2016 ”Mød regeringen på Egelund Slot” – oplæg om 2025-planen Fredensborg
20.09.2016 Virksomhedsbesøg hos WiseCon A/S Helsinge
20.09.2016 Besøge Gribskov Kommune Helsinge
17.09.2016 Oplæg ved SINDs konference om arbejdsmarkedet for mennesker med psykisk sårbarhed Horsens
16.09.2016 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om nedslidt på arbejdsmarkedet Folketinget
15.09.2016 Åbningstale ved International Organisation of Employers (IOE) regionale årsmøde København
13.09.2016 Samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om syge i kontanthjælpssystemet Folketinget
12.09.2016 Oplæg og deltage i CBS’s paneldebat om trepartsforhandlinger Copenhagen Business School
08.09.2016 Oplæg for Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk København
06.09.2016 1. behandling af forslag til finanslov for 2017 Folketinget
05.09.2016 Offentligt møde om regeringens helhedsplan på Birkerød Gymnasium Birkerød
02.09.2016 Besøg hos erhvervsskolen, TECHCOLLEGE Aalborg
02.09.2016 Besøg hos AMU Nordjylland Aalborg
02.09.2016 Besøg hos Aalborg Kommune Aalborg
02.09.2016 Besøg hos den socialøkonomiske virksomhed, Huset Venture Nordjylland Nørresundby
01.09.2016 Samråd i Ligestillingsudvalget om ansættelsessamtaler på baggrund af DJØF-undersøgelse Folketinget
25.08.2016 Oplæg for Samulesens Beskæftigelsespolitiske Netværk Folketinget
23.08.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om ressourceforløb Folketinget
11.08.2016 Samråd i beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen Folketinget
23.06.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmiljøet på Siemens Wind Power og Vestas Folketinget
22.06.2016 Ekstra samråd i Beskæftigelsesudvalget om østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Folketinget
21.06.2016 Samråd i Social- og Indenrigsudvalget sammen med social- og indenrigsministeren om regeringens udspil ”10 mål for social mobilitet” og sammenhængen med kontanthjælpsloftet Folketinget
20.06.2016 Samråd i Ligestillingsudvalget om chikane på arbejdspladser mod kvinder Folketinget
17.06.2016 Deltage i Folkemødet 2016 på Bornholm Allinge
16.06.2016 EPSCO-rådsmøde Luxembourg
15.06.2016 Samråd i Ligestillingsudvalget om chikane på danske arbejdspladser Folketinget
13.06.2016 Besøge Jobcenter Hedensted Hedensted
13.06.2016 Besøge Arla Foods Taulov
13.06.2016 Besøge Campus Vejle Vejle
10.06.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om stigningen i østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Folketinget
09.06.2016 Oplæg ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs jubilæumskonference København
08.06.2016 Deltage i ILO’s årlige arbejdskonference Geneve
07.06.2016 Deltage i ILO’s årlige arbejdskonference Geneve
06.06.2016 Oplæg ved DJØF’s arbejdsmarkedskonference København
03.06.2016 3. behandling af fem lovforslag: L 152 om arbejdsskadesikring i Grønland, L 177 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, L 178 om implementering af håndhævelsesdirektivet, L 181 om et fleksibelt dagpengesystem og L 182 om forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling Folketinget
03.06.2016 2. behandling af ni beslutningsforslag: B 138 om ATP og investeringer, B 171 om udstationeringsdirektivet, B 172 om social protokol, B 179 om seniorførtidspension, B 180 om langvarigt syge, B 181 og B 182 om førtidspension og ressourceforløb, B 183 og B 184 om fleksjob og revalidering Folketinget
02.06.2016 Samråd om kontanthjælpsloft og fattige børn Folketinget
02.06.2016 Samråd om arbejdsrelateret vold Folketinget
01.06.2016 Folketingets afslutningsdebat Folketinget
01.06.2016 Samråd om L 181, der udmønter aftalen om et tryggere dagpengesystem Folketinget
31.05.2016 2. behandling af fem lovforslag: L 152 om arbejdsskadesikring i Grønland, L 177 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, L 178 om implementering af håndhævelsesdirektivet, L 181 om et fleksibelt dagpengesystem og L 182 om forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling Folketinget
31.05.2016 2. behandling af B 80 om særlig nedslidningspension Folketinget
31.05.2016 3. behandling af L 151 om overflytning af statslige opgaver Folketinget
30.05.2016 Møde med den irske Minister for Social Beskyttelse Leo Varadkar Dublin
27.05.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om Siemens Folketinget
26.05.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om ret til førtidspension og ressourceforløb Folketinget
24.05.2016 2. behandling af L 151 om Udbetaling Danmark Folketinget
24.05.2016 2. behandling af B 137 om pligt til jobopslag og B 173 om kædeansvar Folketinget
23.05.2016 1. behandling af otte beslutningsforslag: B 138 om ATP og investeringer, B 179 om seniorførtidspension, B 180 om langvarigt syge, B 181 og B 182 om førtidspension og ressourceforløb, B 183 og B 184 om fleksjob og revalidering samt B 188 om socialt frikort Folketinget
20.05.2016 Oplæg ved DI Service Årsdag København
19.05.2016 Oplæg ved erhvervskonference i Assens Ebberup
19.05.2016 3. behandling af L 145 om forenkling af kommunernes behandling af sager om førtidspension Folketinget
18.05.2016 Besvare to mundtlige § 20-spørgsmål om kontanthjælpsloftet og antallet af børn, der rammes af fattigdom Folketinget
17.05.2016 Oplæg ved konference om brug for alle i en tid med flaskehalse arrangeret af VFSA og CABI Odense
12.05.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsevne og arbejdsprøvninger Folketinget
12.05.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om dødsulykker i trafikken i forbindelse med arbejde Folketinget
12.05.2016 2. behandling af L 145 om forenkling af kommunernes behandling af sager om førtidspension Folketinget
11.05.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmarkedsydelse Folketinget
10.05.2016 Uformelt ministermøde IDAHO Forum 2016 København
09.05.2016 Studietur til Esbjerg med Beskæftigelsesudvalget Esbjerg
04.05.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om implementering af reformer Folketinget
04.05.2016 1. behandling af L 177 og L 178 om implementering af EU’s Håndhævelsesdirektiv Folketinget
03.05.2016 1. behandling af L 181 om et nyt dagpengesystem Folketinget
03.05.2016 1. behandling af L 182 om forsøgsordning med nej til lægebehandling Folketinget
28.04.2016 1. behandling af L 152 om Arbejdsskadesikring i Grønland Folketinget
27.04.2016 Besvare mundtlige §20-spørgsmål S 1019 og S 1020 om overarbejde blandt Bios’ ansatte i Region Syddanmark Folketinget
27.04.2016 Samråd om beskæftigelse af indvandrere sammen med integrationsministeren Folketinget
27.04.2016 Statsråd Christiansborg Slot
26.04.2016 1. behandling af B 173 om indførelse af kædeansvar Folketinget
26.04.2016 1. behandling af B 171 om regeringens mandat til forhandlingerne om revision af udstationeringsdirektivet Folketinget
26.04.2016 1. behandling af B 172 om indførelse af social protokol til Lissabontraktaten Folketinget
26.04.2016 3. behandling af L 140 og L 141 om oprettelse af og overflytning af opgaver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Folketinget
25.04.2016 Deltage i åbning af kontor i Brønderslev Brønderslev
25.04.2016 Besøge Jammerbugt Kommune Aabybro
21.04.2016 2. behandling af B 48 om gennemførelse af initiativerne i planen ”Dansk velfærd i Europa” Folketinget
21.04.2016 2. behandling af L 140 og L 141 om overflytning af opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen Folketinget
21.04.2016 1. behandling af B 70 om at trække suverænitet tilbage fra EU og B 137 om arbejdsgivernes pligt til jobopslag Folketinget
19.04.2016 Uformelt ministerrådsmøde Amsterdam
18.04.2016 Besøge Mariagerfjord Jobcenter Hobro
18.04.2016 Virksomhedsbesøg hos Bladt Industries Aalborg
18.04.2016 Virksomhedsbesøg hos BM-Byggeindustri Hobro
18.04.2016 Oplæg for Erhvervsnetværk Nordjyske Stiftstidende
15.04.2016 Møde med virksomheder i virksomhedspartnerskabet ”Sammen om integration” Eigtved Pakhus
14.04.2016 Oplæg ved erhvervskonference om faglært arbejdskraft Rybners Tekniske Skole
14.04.2016 Besøge virksomheden Viking Esbjerg
14.04.2016 Besøge Esbjerg Jobcenter Esbjerg
14.04.2016 Oplæg ved Olie Gas Danmarks konference om offshoresikkerhed Esbjerg Musikhus
13.04.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget sammen med finansministeren om nye beregninger af udgifterne til boligydelsespakken Folketinget
13.04.2016 Besvare mundtligt § 20-spørgsmål S 889 om kvindelige iværksættere og bedre barselsmuligheder for selvstændige Folketinget
08.04.2016 Oplæg ved debatmøde om alternative veje til rekruttering arrangeret af Dansk Erhverv og CABI København
06.04.2016 Besvare mundtligt § 20 spørgsmål, S 889, om kvindelige iværksættere og bedre barselsmuligheder Folketinget
06.04.2016 Samråd i Ligestillingsudvalget om forældres ligestilling på arbejdsmarkedet Folketinget
05.04.2016 1. behandling af B 80 om oprettelse af en nedslidningspensionsordning Folketinget
05.04.2016 1. behandling af L 151 overflytning af statslige opgaver Folketinget
04.04.2016 Oplæg ved erhvervsklubmøde på virksomheden Procom Frederikssund
31.03.2016 Berlingske debatarrangement om flygtninge på arbejdsmarkedet København
31.03.2016 Oplæg for Kreab Academy København
30.03.2016 Besvare § 20-spørgsmål, S 843, S 844 og S 847 Folketinget
17.03.2016 3. behandling af L 106 om ændring af deltidsloven og L 113 om kontanthjælpsloft Folketinget
17.03.2016 Oplæg for Rudersdals Erhvervsforening København
16.03.2016 Besvare fire mundtlige § 20-spørgsmål om kontanthjælpsloftet Folketinget
15.03.2016 1. behandling af F 22 om konsekvenser af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Folketinget
15.03.2016 1. behandling af L 145 om undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet Folketinget
15.03.2016 2. behandling af L 106 om ændring af deltidsloven og L 113 om kontanthjælpsloft Folketinget
14.03.2016 Samråd sammen med social- og indenrigsministeren om kontanthjælpsloftet (L 113) Folketinget
11.03.2016 Kommunalpolitisk Topmøde Aalborg
10.03.2016 Kommunalpolitisk Topmøde Aalborg
08.03.2016 Oplæg ved LO-FTF-AC-konference med repræsentanter for de Regionale Arbejdsmarkedsråd København
07.03.2016 EPSCO-Rådsmøde Bruxelles
03.03.2016 1. behandling af L 140 og L 141 om overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver Folketinget
01.03.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsloft (lovforslag L 113) Folketinget
29.02.2016 Møde med den polske familie-, arbejds- og socialminister Warszawa
26.02.2016 Samråd om lovforslaget, L 113, om kontanthjælpsloft og 225 timers regel København
25.02.2016 Oplæg ved afslutningskonference om brobygning til uddannelse København
24.02.2016 Besvare mundtlige § 20-spørgsmål, S 677, S 682 og S 688 Folketinget
24.02.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om sygedagpenge og Kolding Kommune Folketinget
23.02.2016 Møde med den tyske arbejdsminister Berlin
12.02.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter Folketinget
11.02.2016 Lukket samråd om aktstykke 60 om finansiering af driften af Feriepengeinfo Folketinget
10.02.2016 Besvare mundtligt § 20-spørgsmål, S 606, om aktiveringstilbud i Nyborg Kommune Folketinget
10.02.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Folketinget
09.02.2016 1. behandling af L 113 om kontanthjælpsloft Folketinget
08.02.2016 Oplæg ved nytårskur i Egedal Kommune Ølstykke
08.02.2016 Oplæg ved FTF Formandsmøde København
04.02.2016 3. behandling af L 89 om kønsopdelt lønstatistik Folketinget
04.02.2016 Besøge virksomheden Arriva København
04.02.2016 3. behandling af L 88 om barselsudligningsordningen for selvstændige Folketinget
03.02.2016 Besvare syv mundtlige § 20-spørgsmål: S 531, S 532, S 550, S 551, S 552, S 568 og S 569 Folketinget
03.02.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget om socialøkonomiske virksomheder Folketinget
02.02.2016 1. behandling af L 106 om deltidslov Folketinget
02.02.2016 1. behandling af B 48 om forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af initiativerne i planen ”Dansk velfærd i Europa” Folketinget
02.02.2016 2. behandling af L 89 om kønsopdelt lønstatistik Folketinget
02.02.2016 2. behandling af L 88 om barselsudligningsordningen for selvstændige Folketinget
01.02.2016 Besøge Slagelse Kommune Slagelse
01.02.2016 Besøge virksomheden Osteriet Slagelse
28.01.2016 Deltagelse i Beskæftigelsesrådets studierejse München, Bayern
27.01.2016 Deltagelse i Beskæftigelsesrådets studierejse München, Bayern
26.01.2016 Samråd i Ligestillingsudvalget om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Folketinget
26.01.2016 Samråd i Beskæftigelsesudvalget med finansministeren om boligydelsespakken Folketinget
25.01.2016 Deltagelse i Ungdomsparlamentet Folketinget
21.01.2016 Tjenesterejse Bangladesh
20.01.2016 Tjenesterejse Bangladesh
19.01.2016 Tjenesterejse Bangladesh
18.01.2016 Tjenesterejse Bangladesh
17.01.2016 Tjenesterejse Bangladesh
15.01.2016 Afskedsreception for Asbjørn Jensen Forligsinstitutionen
14.01.2016 Holde oplæg ved TEKNIQs Toplederforum København
14.01.2016 Holde oplæg om fremtidens arbejdsmarked ved Finanssektorens Arbejdsgiverforenings konference Christiansborg
13.01.2016 Besvare to mundtlige §20 spørgsmål: S 455 og S 458 Folketinget
12.01.2016 1. behandling af L 89 om kønsopdelt lønstatistik Folketinget
12.01.2016 1. behandling af L 88 om barselsudligningsordning for selvstændige Folketinget
07.01.2016 Tale ved Furesø Kommunes Nytårskur for erhvervslivet Værløse
06.01.2016 Besøge Bilka Tilst
06.01.2016 Besøge Dansk Supermarked Brabrand
06.01.2016 Besøge Jobcenter Aarhus Aarhus
06.01.2016 Besøge det digitale konsulenthus Novicell Højbjerg