Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Beskæftigelsesministeriet består af et departement, to styrelser og et forskningscenter.

Beskæftigelsesministeriet består af:

Departementet

To styrelser samt et forskningscenter:

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Arbejdstilsynet
  • Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til opgave at fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, og flest mulige borgere er i job eller uddannelse. Styrelsen er oprettet pr. 1. januar 2014 og erstatter de to tidligere styrelser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynets opgave er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på Danmarks arbejdspladser. Gennem tilsyn med virksomheder, udarbejdelse af love og regler samt information og vejledning bidrager Arbejdstilsynet til at nedbringe sygefravær, nedslidning og tidlig tilbagetrækning fra arbejdet.

Arbejdstilsynet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et forskningscenter under Beskæftigelsesministeriet. NFAs hovedopgave er at tilvejebringe et relevant forskningsbaseret videngrundlag for at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold. NFA er også et nationalt center for arbejdsmiljøforskning.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø