Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Implementeringsrådet blev oprettet i december 2015. Rådet skal være med til at sikre, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Implementeringsrådet rådgiver EU-Implementeringsudvalget og ministerierne i deres arbejde for at forebygge unødvendige omkostninger for erhvervslivet i forbindelse med implementering af ny EU-regulering, samt om hvordan man kan mindske overimplementering i eksisterende regulering.

Implementeringsrådet består af sagkyndige og repræsentanter fra erhvervs-, forbruger-, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Formanden for Implementeringsrådet er Paul Mollerup, adm. direktør hos Danske Advokater.

Implementeringsrådet kan løbende inddrage organisationer og andre i dets arbejde, hvor det vurderes relevant.

Implementeringsrådets arbejde
Implementeringsrådets arbejde består i at komme med anbefalinger til, hvordan EU-regulering kan udarbejdes og implementeres med færrest mulige byrder for danske virksomheder. Implementeringsrådets anbefalinger drøftes efterfølgende af ministrene i regeringens EU-Implementeringsudvalg, som tager stilling til, hvordan anbefalingerne kan integreres i det videre arbejde med den pågældende regulering.

Implementeringsrådet skal rådgive og komme med anbefalinger til blandt andet:

  1. Ministeriernes implementering af konkrete vedtagne direktiver.
  2. Identificeringen og prioriteringen af områder, hvor eksisterende national implementering eller fortolkning af EU-regulering bør forenkles eller revideres med henblik på at lette byrderne for erhvervslivet.
  3. Hvor det vurderes hensigtsmæssigt at gennemføre nabotjek eller analyser og rådgive i forbindelse med afrapporteringen på analyser og nabocheck og opfølgningen herpå.
  4. Kommende EU-regulering, hvor der vurderes behov for en tidlig og proaktiv indsats.

Sekretariatsbetjeningen af Implementeringsrådet er den 28.11 2016 overført fra Erhvervsstyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.