Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen opfordrer alle til at komme med forslag til, hvad der kan forenkles i beskæftigelsesindsatsen. Fristen er den 1. juni 2017.

Regeringen har igangsat et stort arbejde med at forenkle beskæftigelsesindsatsen og rydde op i regeljunglen.

Konkret drejer det sig om, at hovedloven på området Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) skal gennemskrives og forenkles markant. Loven indeholder blandt andet regler for:

  • Samtaler og kontakt med jobcentret.
  • Konkrete indsatser. Der skelnes som udgangspunkt mellem to hovedtyper af indsatser: Vejledning, opkvalificering og uddannelse, samt virksomhedsrettede indsatser som fx er virksomhedspraktik og løntilskudsjob.
  • It-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Det drejer sig fx om Jobnet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen efterlyser som et led i arbejdet input og forslag til, hvad der kan forenkles i beskæftigelsesindsatsen.

Borgere, virksomheder, organisationer, a-kasser og kommuner opfordres derfor til at sende deres forslag ind via siden her inden 1. juni 2017. Forslagene kommer til at indgå i det videre arbejde.

Regeringen kommer i efteråret 2017 med et samlet udspil til en forenklet og afbureaukratiseret beskæftigelsesindsats.

Kun forslag til forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen efterlyser i denne omgang alene forslag til forenklinger af den aktive beskæftigelsesindsats, som skal bruges til at gennemskrive og forenkle loven på området (LAB-loven).

Du er selvfølgelig altid velkommen til at komme med andre forslag til forenklinger, men de kommer ikke til at indgå i det igangværende arbejde. Hvis du brænder inde med gode forenklingsforslag til andre områder, så skriv dem til: ministeren@bm.dk

Klager over egen indsats skal sendes til din kommune
Hvis du vil klage over en konkret indsats, du selv har fået, eller over din ydelse, skal din klage sendes til din egen kommune – og ikke via siden her.