Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du finde 2017-satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet. Satserne gælder fra 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

Udvalgte satser på arbejdsløshedsforsikringens område:

Dagpenge, lønmodtagere Sats
Fuldtidsforsikrede 849 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede 566 kr. pr. dag
Mindstesats 696 kr. pr. dag
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 696 kr. pr. dag
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 464 kr. pr. dag
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 607 kr. pr. dag
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 405 kr. pr. dag
Ungesats (fuldtidsforsikrede) 425 kr. pr. dag
Ungesats (deltidsforsikrede) 283 kr. pr. dag

 

Dagpenge, selvstændige Sats
Maksimal sats 849 kr. pr. dag
Mindstesats 696 kr. pr. dag
Midlertidigt ophør (82 pct. sats) 696 kr. pr. dag

 

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Sats
Hel dagpengegodtgørelse 849 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse 425 kr. pr. dag

 

Efterløn Sats
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 773 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 515 kr. pr. dag
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 849 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 566 kr. pr. dag

 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Sats
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats) 679 kr. pr. dag
Andre personer (60 pct. sats) 509 kr. pr. dag

 

Udvalgte satser på det kommunale område:

Sygedagpenge Sats
Højeste sygedagpengebeløb 4.245 kr. pr. uge

 

Barselsdagpenge Sats
Ved barsel og pasning af syge børn 4.245 kr. pr. uge

 

Kontanthjælp Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

14.808 kr. pr. mnd.

Fyldt 30 år, andre

11.143 kr. pr. mnd.

Enlige forsørgere under 30 år

14.154 kr. pr. mnd.

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

9.902 kr. pr. mnd.

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

11.143 kr. pr. mnd.

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

14.808 kr. pr. mnd.

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

11.143 kr. pr. mnd.

25-29 år, udeboende

7.182 kr. pr. mnd.

25-29 år, hjemmeboende

3.466 kr. pr. mnd.

Under 25 år, udeboende

7.182 kr. pr. mnd.

Under 25 år, hjemmeboende

3.466 kr. pr. mnd.

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

14.808 kr. pr. mnd.

 

Fleksydelse Sats
Fleksydelse 200.868 kr. pr. år

 

Engangshjælp Sats
Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) 5.956 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende 2.961 kr. pr. mnd.

 

Der tages forbehold for tastefejl mv.

Tidligere satser

Satser 2016

Satser 2015