Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

En arbejdsskade er en personskade, som opstår på grund af en pludselig hændelse eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Ifølge arbejdsskadesikringsloven har en arbejdsgiver pligt til at forsikre sine ansatte mod arbejdsskader og anmelde en arbejdsskade.

Satser for arbejdsskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013

Satserne er gældende fra den 1. januar 2017, medmindre andet er anført.

 

Ydelser Lovhenvisning Sats
Lægebehandling, kørsel i egen bil

§ 38, stk. 2

1,93 kr. pr. km.
Lægebehandling, timepenge

§ 38, stk. 2

17,42 kr. pr. time
Lægebehandling, dagpenge

§ 38, stk. 2

418 kr. pr. dag
Lægebehandling, overnatning, hele landet

§ 38, stk. 2

1.020 kr. pr. døgn
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum

§ 38, stk. 2

273,45 kr. pr. time
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum

§ 38, stk. 2

195,02 kr. pr. time
Brillestel, maksimum (inkl. moms) § 15, stk. 5 1.115 kr.
Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum § 17, stk. 6 394.018 kr. pr. år
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. § 18, stk. 3 860.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. § 18, stk. 4 1.032.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 20021 § 33, stk. 3 626.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 20021 § 33, stk. 4 751.200 kr.
Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 19932 § 71, stk. 4 62.500 kr. pr. år
Overgangsbeløb ved dødsfald § 19, stk. 1 162.000 kr.
Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum § 20, stk. 2 142.416 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum3 § 21, stk. 1 47.472 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum3 § 21, stk. 2 94.944 kr. pr. år

 

Beregningsgrundlag Lovhenvisning Sats
Årsløn, maksimum § 24, stk. 5 516.000 kr. pr. år
Årsløn, personer udenfor erhverv § 24, stk. 2 39.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum § 24, stk. 6 193.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal § 24, stk. 2 368.000 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost og logi § 24, stk. 4 39.600 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag § 24, stk. 4 89 kr. pr. dag
Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) § 25, stk. 2 40,6 pct.

 

Honorarer for læge- og tandlægeerklæringer4 Lovhenvisning Sats
Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse5 § 35, stk. 3 207 kr.
Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader5 § 35, stk. 3 544 kr.
Indledende attest ASK 010 Lægeerklæring I5 § 35, stk. 3 572 kr.
Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 220 Øje5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 280 Brok5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 290 Hørelse5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget toneaudiometri5 § 35, stk. 3 286 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget taleaudiometri5 § 35, stk. 3 286 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling5 § 35, stk. 3 143 kr.
Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 320 Albueled5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 330 Underarm5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 340 Håndled5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 350 Fingre5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 420 Knæled5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 430 Underben5 § 35, stk. 3 1.145 kr.
Funktionsattest ASK 440 Fodled5 § 35, stk. 3 1.145 kr.

 

Sagspriser Lovhenvisning Sats
Ulykkestilfælde

§ 59, stk. 1

6.690 kr.
Erhvervssygdom

§ 59, stk. 1

5.680 kr.
Sag efter veteranloven6 § 6 5.680 kr.
Sag oprettet i Ankestyrelsen

§ 59, stk. 1

9.310 kr.

 

1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.
2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987.
3 Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever).
4 Eksklusive moms.
5 Gælder for perioden 1. april 2016 - 31. marts 2017.
6 Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014.