Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du finde 2015-satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet.

Udvalgte satser på arbejdsløshedsforsikringens område:

Dagpenge, lønmodtagere Sats
Fuldtidsforsikrede 827 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede 551 kr. pr. dag
Mindstesats 678 kr. pr. dag
Dimittend (fuldtidsforsikrede) 678 kr. pr. dag
Dimittend (deltidsforsikrede) 452 kr. pr. dag
Ungesats (fuldtidsforsikrede) 414 kr. pr. dag
Ungesats (deltidsforsikrede) 276 kr. pr. dag

 

Dagpenge, selvstændige Sats
Maksimal sats 827 kr. pr. dag
Mindstesats 678 kr. pr. dag
Midlertidigt ophør (82 pct. sats) 678 kr. pr. dag

 

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Sats
hel dagpengegodtgørelse 827 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse 414 kr. pr. dag

 

Efterløn Sats
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 753 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 501 kr. pr. dag
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 827 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 551 kr. pr. dag

 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Sats
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats) 662 kr. pr. dag
Andre personer (60 pct. sats) 496 kr. pr. dag

 

Udvalgte satser på det kommunale område:

Sygedagpenge Sats
Højeste sygedagpengebeløb 4.135 kr. pr. uge
Ved barsel og pasning af syge børn 4.135 kr. pr. uge

 

Revalideringsydelse Sats
Fyldt 30 år 17.928 kr. pr. mnd.
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet 17.928 kr. pr. mnd.
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn 14.416 kr. pr. mnd.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt 10.849 kr. pr. mnd.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre 6.992 kr. pr. mnd.
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre 3.374 kr. pr. mnd.
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge 10.849 kr. pr. mnd.
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg 14.416 kr. pr. mnd.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg 10.849 kr. pr. mnd.
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering 17.928 kr. pr. mnd.

 

Ledighedsydelse Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) 3.680 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) 3.327 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) 2.504 kr. pr. uge 

 

Fleksydelse Sats
Fleksydelse 195.672 kr. pr. år

 

Engangshjælp Sats
Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) 5.798 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende 2.882 kr. pr. mnd.

 

Der tages forbehold for tastefejl mv.