Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

En arbejdsskade er en personskade, som opstår på grund af en pludselig hændelse eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Ifølge arbejdsskadesikringsloven har en arbejdsgiver pligt til at forsikre sine ansatte mod arbejdsskader og anmelde en arbejdsskade.

Satser for arbejdsskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013

Satserne er gældende fra den 1. januar 2015, medmindre andet er anført.

 

Ydelser Lovhenvisning Sats
Lægebehandling, kørsel i egen bil

§ 38, stk. 2

2,05 kr. pr. km.
Lægebehandling, timepenge

§ 38, stk. 2

16,83 kr. pr. time
Lægebehandling, dagpenge

§ 38, stk. 2

404 kr. pr. dag
Lægebehandling, overnatning, hele landet8

§ 38, stk. 2

996 kr. pr. døgn
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum

§ 38, stk. 2

263,91 kr. pr. time
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum

§ 38, stk. 2

188,66 kr. pr. time
Brillestel, maksimum (inkl. moms) § 15, stk. 5 1.106 kr.
Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum § 17, stk. 6 380.273 kr. pr. år
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. § 18, stk. 3 830.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. § 18, stk. 4 996.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 20021 § 33, stk. 3 604.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 20021 § 33, stk. 4 724.800 kr.
Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 19932 § 71, stk. 4 60.500 kr. pr. år
Overgangsbeløb ved dødsfald § 19, stk. 1 156.500 kr.
Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum § 20, stk. 2 137.448 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum3 § 21, stk. 2 45.816 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum3 § 21, stk. 2 91.632 kr. pr. år

 

Beregningsgrundlag Lovhenvisning Sats
Årsløn, maksimum § 24, stk. 5 498.000 kr. pr. år
Årsløn, personer udenfor erhverv § 24, stk. 2 38.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum § 24, stk. 6 186.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal § 24, stk. 2 356.000 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost og logi § 24, stk. 4 38.300 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag § 24, stk. 4 85 kr. pr. dag
Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) § 25, stk. 2 35,7 pct.

 

Honorarer for læge- og tandlægeerklæringer4 Lovhenvisning Sats
Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse5 § 35, stk. 3 205 kr.
Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader5 § 35, stk. 3 539 kr.
Indledende attest ASK 010 Lægeerklæring I5 § 35, stk. 3 564 kr.
Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 220 Øje5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 280 Brok5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 290 Hørelse5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget toneaudiometri5 § 35, stk. 3 281 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget taleaudiometri5 § 35, stk. 3 281 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling5 § 35, stk. 3 141 kr.
Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 320 Albueled5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 330 Underarm5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 340 Håndled5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 350 Fingre5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 420 Knæled5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 430 Underben5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Funktionsattest ASK 440 Fodled5 § 35, stk. 3 1.128 kr.
Tandlægeerklæring med behandlingsforslag6 § 35, stk. 3 494 kr.

 

Sagspriser Lovhenvisning Sats
Nyanmeldt skade på briller, hjælpemidler mv.

§ 59, stk. 1

2.207 kr.
Nyanmeldt ulykkestilfælde og skadelig påvirkning

§ 59, stk. 1

4.096 kr.
Nyanmeldt pludselig løfteskade

§ 59, stk. 1

3.490 kr.
Nyanmeldt erhvervssygdom

§ 59, stk. 1

4.812 kr.
Revision/genoptagelse af skade på briller, hjælpemidler

§ 59, stk. 1

1.376 kr.
Revision/genoptagelse af ulykkestilfælde og skadelig påvirkning

§ 59, stk. 1

2.456 kr.
Revision/genoptagelse af pludselig løfteskade

§ 59, stk. 1

2.572 kr.
Revision/genoptagelse af erhvervssygdom

§ 59, stk. 1

2.784 kr.
Sag i erhvervssygdomsudvalget, tillæg

§ 59, stk. 1

2.403 kr.
Nyanmeldt sag samt revision/genoptagelse af sag efter veteranloven7 § 6 2.784 kr.
Ekspeditionssag

§ 59, stk. 1

88 kr.
Sag oprettet i Ankestyrelsen

§ 59, stk. 1

9.081 kr.

 

1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.
2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987.
3 Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever).
4 Eksklusive moms.
5 Gælder for perioden 1. april 2015 - 31. december 2015.
6 Gælder for perioden 1. oktober 2015 - 31. marts 2016.
7 Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014.
8 Gælder for perioden 1. april 2015 - 31. december 2015.