Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.

Børnetilskud, jf. lov om børnetilskud (LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2015, medmindre andet er anført.

Børnetilskud Lovhenvisning Sats
Ordinært børnetilskud  § 2 5.356 kr. pr. år
Ekstra børnetilskud § 3 5.460 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, grundbeløb § 4, stk. 3 13.692 kr. pr. år

Særligt børnetilskud, tillæg

§ 4, stk. 5 1.776 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb § 4, stk. 2 27.384 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg § 4, stk. 4  3.552 kr. pr. år
Flerbørnstilskud § 10a 8.832 kr. pr. år
Adoptionstilskud § 10b  50.871 kr. (engangsbeløb) 
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre § 10c, stk. 1 7.032 kr. pr. år
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger § 10c, stk. 5 140.800 kr. pr. år 
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger § 10c, stk. 6  211.100 kr. pr. år 
Børnebidrag Lovhenvisning Sats
Normalbidrag til børn, grundbeløb § 14, 3. pkt. 1.141 kr. pr. måned
Normalbidrag til børn, tillæg § 14, 4. pkt. 148 kr. pr. måned
Normalbidrag ved fødsel § 15 784 kr. (engangsbeløb)
Normalbidrag omkring fødsel § 15 1.366 kr. pr. måned