Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift.

Boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 158 af 18. februar 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2015, medmindre andet er anført.

Individuel boligstøtte - boligydelse Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløbet i et barns indkomst § 8, stk. 4 21.300 kr. pr. år

Formuegrænserne for formuetillæg:

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8a, stk. 1

 

797.600 kr. pr. år

1.595.300 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

81,50 kr. pr. år

25,75 kr. pr. år

61,50 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

13,50 kr. pr. år

19,75 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 

61,50 kr. pr. år

30,50 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 31,25 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 85.000 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4 12.200 kr. pr. år 
Tillægget til boligudgiften § 21, stk. 1, 1. pkt. 6.400 kr. pr. år
Indkomstgrænse § 21, stk. 1, 1. pkt. 151.500 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn § 21, stk. 1, 2. pkt.  39.900 kr. pr. år
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 21, stk. 2 16.000 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse § 23, stk. 1

44.844 kr. pr. år 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber § 24d, stk. 2  28.200 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber § 24e, stk. 3 14.952 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån §§ 33 og 34 3.288 kr. pr. år 
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1 25.500 kr. pr. år 
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte § 47, stk. 8 1.104 kr. pr. år
Individuel boligstøtte - boligsikring Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløbet i et barns indkomst § 8, stk. 4 19.900 kr. pr. år

Formuegrænserne for formuetillæg

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8a, stk. 1

 

745.600 kr. pr. år

1.491.400 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varne

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

76,25 kr. pr. år

24,00 kr. pr. år

57,50 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

12,75 kr. pr. år

18,50 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligelholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 

57,50 kr. pr. år

28,50 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 29,25 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 79.400 kr. pr. år 
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4  11.400 kr. pr. år 
Indkomstgrænse § 22, stk. 1, 1. pkt.  141.600 kr. pr. år 
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn  § 22, stk. 1, 2. pkt.  37.300 kr. pr. år 
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 22, stk. 2 23.900 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring  § 23, stk. 1  41.928 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber  § 24d, stk. 2  26.400 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber  § 24e, stk. 3  13.980 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån  §§ 33 og 34  3.072 kr. pr. år 
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering  § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1  23.900 kr. pr. år
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte § 47, stk. 8  1.032 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - diverse satser Lovhenvisning Sats

Grænsebeløb for beboerindskudslån

- lejligheder

- enkeltværelser

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

§ 56

 

227.808 kr. pr. år

154.451 kr. pr. år

39.900 kr. pr. år

Kompensationsordning1 175.500 kr. pr. år
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932 230.700 kr. pr. år
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3 12.900 kr. pr. år

Opregulering af personlig indkomst

- Modtagere af folkepension eller førtidspension

- Andre 

§ 8, stk. 2

 

1,5 pct.

2,5 pct. 

 

1 Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2 Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3 Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.