Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Delpension er en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ordningen er under afvikling.

Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 940 af 25. august 2014)

Satserne er gældende fra den 5. januar 2015, medmindre andet er anført.

 

Delpensionens størrelse

Lovhenvisning Sats
Basisbeløb

§ 4, stk. 1

176.316 kr. pr. år

Lønmodtager, delpension/times nedsættelse

§ 4, stk. 2

4.765,30 kr. pr. år

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37

§ 3, stk. 1

19.056 kr. pr. år

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

§ 3, stk. 1

119.136 kr. pr. år

Selvstændige, delpension

§ 1, stk. 6

88.164 kr. pr. år

Mindsteudbetaling af delpension

§ 4 c, stk. 2

100 kr. pr. måned

 

Beregning af delpension

Lovhenvisning Sats

Selvstændige, mindste indtægt1

§ 1, stk. 7

58.772 kr. pr. år

Ukendt arbejdstid, mand2

§ 3, stk. 2

192,14 kr. pr. time

Ukendt arbejdstid, kvinde2

§ 3, stk. 2

173,52 kr. pr. time

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

§ 4 a, stk. 4

60 Pct.

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

§ 4 a, stk. 7

45 Pct.

Fradrag, pensionsordning

§ 4 a, stk. 4

14.907 kr. pr. år

 

Indbetaling til ATP

Lovhenvisning Sats

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten3

§ 16 a

0,84 kr. pr. time

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen3

§ 16 a

0,84 kr. pr. time

 

1 Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 452 af 28. april 2010 om delpension.
2 Jf. § 1 i BEK nr. 452 af 28. april 2010 om delpension.
3 Jf. § 5, stk. 3, i BEK nr. 805 af 27. juni 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.