Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Efterløn er en tilbagetrækningsydelse for folk, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Efterløn forudsætter, at man har været medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag.

Efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 348 af 8. april 2014)

Satserne er gældende fra den 5. januar 2015, medmindre andet er anført.

 

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)

§ 74 l, stk. 3

753 kr. pr. dag

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)

§ 74 l, stk. 3

501 kr. pr. dag

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)

§ 74 l, stk. 3 

827 kr. pr. dag 

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)

§ 74 l, stk. 3 551 kr. pr. dag

 

Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden

Lovhenvisning Sats

Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer)

§ 74 g, stk. 1

74.929 kr. pr. år

Nedre grænse (962 timer)

§ 74 f, stk. 7

97.795 kr. pr. år

Øvre grænse (962 timer)

§ 74 f, stk. 7

195.593 kr. pr. år

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn

§ 6, stk. 4 i bek. om fleksibel efterløn

47.600 kr. pr. år

 

Bundfradrag for 2015 ved beregning af fradrag i efterløn for pension

Lovhenvisning Sats

Bundfradrag

§ 74 j, stk. 10

14.900 kr. pr. år

 

Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2015

Lovhenvisning Sats

Grænse for arbejdsindtægt

§ 74 e, stk. 3

36.331 kr. pr. år

 

Beløb for den skattefrie præmie for 2015

Lovhenvisning 1. præmieportion

Skattefri præmie:

 

For medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede

12.901

For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede

8.596

 

Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2015 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse

Lovhenvisning Sats
Reduktionsbeløb:

 

Efterløn (Fuldtidsforsikret)

§ 74 o, stk. 3

434 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret)

§ 74 o, stk. 3

323 kr. pr. dag

 

Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2015 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse

Lovhenvisning Sats
Reduktionsbeløb:

 

Efterløn (Fuldtidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

434 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

323 kr. pr. dag

Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Fuldtidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

434 kr. pr. dag

Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Deltidsforsikret)

§ 74 m, stk. 16

323 kr. pr. dag