Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension, jf. lov om social pension (LBK nr. 10 af 12. januar 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2015, medmindre andet er anført.

Førtidspension Lovhenvisning Sats

Førtidspension, enlige

- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg

§ 49, stk. 1, nr. 8

17.925 kr. pr. måned

4.909 kr. pr. måned

Førtidspension, andre

- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg

§ 49, stk. 1, nr. 8

15.236 kr. pr. måned

4.219 kr. pr. måned

Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats

Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget

- fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist

- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist

- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist

- fradrag, enlige

- fradrag, gifte/samlevende

 

§ 49, stk. 1, nr. 9

§ 49, stk. 1, nr. 11

§ 49, stk. 1, nr. 11

§ 49, stk. 1, nr. 10

§ 49, stk. 1, nr. 10

 

182.832 kr. pr. år

360.100 kr. pr. år

238.100 kr. pr. år

73.300 kr. pr. år

116.100 kr. pr. år

Nedsættelse

- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget

- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension

 

§ 32c, stk. 1

§ 32c, stk. 1

 

30 pct.

15 pct.

Minimumsbeløb

- minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen

- minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen

 

§ 32c, stk. 2

§ 32c, stk. 2

 

5.376 kr. pr. år

4.572 kr. pr. år

Førtidspension, jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr. 11 af 12. januar 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2015, medmindre andet er anført.

Førtidspension før 1. januar 2003 - pension, invaliditetsydelse, tillæg

Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 48, stk. 1, nr. 1 71.964 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 48, stk. 1, nr. 3 74.748 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 48, stk. 1, nr. 3 36.120 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 7  34.992 kr. pr. år
Invaliditetsydelse

§ 48, stk. 1, nr. 8

35.220 kr. pr. år 
Erhvervsudygtighedsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 9  48.288 kr. pr. år 
Førtidsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 10  18.312 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension  § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.  16.680 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt. 34.992 kr. pr. år 
Bistandstillæg § 48, stk. 1, nr. 12 36.564 kr. pr. år 
Plejetillæg § 48, stk. 1, nr. 13  72.984 kr. pr. år 
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bistands-/plejetillæg dec. 93  § 61  39.708 kr. pr. år 
Ægteskabstillæg1   9.540 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., enlige § 62  59 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., andre § 62  34 kr. pr. år 
Formuegrænse, helbredstillæg  § 48, stk. 1, nr. 14 81.500 kr. pr. år 

1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.